Werkwijze CAR en belangrijkste activiteiten

Als lerend adviesorgaan luisteren wij naar elkaar en onze omgeving en staan wij open voor vernieuwing die de kwaliteit van zorg zal optimaliseren en waarborgen. 

De CAR heeft een meerjarig werkplan opgesteld welke jaarlijks wordt aangepast. We vergaderen met elkaar en ook met de Raad van Bestuur van Hadoks. 

Om het algemeen belang van de cliënten en patiënten van Hadoks te behartigen is het belangrijk dat wij contact hebben met onze achterban en horen welke zaken er spelen en zo mogelijk verbetering behoeven. 

Ook hebben wij regelmatig contact met de managers van de verschillende BV’s van Hadoks, met huisartsen en medewerkers in de huisartsenpraktijk. Daarnaast laten wij ons informeren via themadagen, specifieke informatie dagen, scholing en verschillende documentatie en voorlichtingsmateriaal. 

De cliëntenadviesraad is niet bedoeld voor individuele problemen van cliënten, maar we kunnen soms wel een luisterend en adviserend oor zijn in dergelijke situaties. Voor individuele problemen is er de klachtenprocedure. Klik hier voor de klachtenprocedure.

Belangrijkste activiteiten 2023

In 2023 zullen wij ons vooral richten op het contact met onze achterban. Er worden afspraken gepland met wijkverenigingen stadswijken, stadsdeelkantoren en verschillende instellingen in de wijken. 

Uiteraard behandelen wij de adviesvragen die bij ons binnenkomen en voeren wij gesprekken met de verschillende partijen. Ook staan er het komende jaar twee themabijeenkomsten gepland. 

Jaarverslag

Ieder jaar verantwoordt de CAR zich met een jaarverslag waarin het doel en de opdracht omschreven zijn, maar ook de werkwijze en de uitgebrachte adviezen. Het jaarverslag is door de CAR zelf geschreven en samengesteld.

Heeft u vragen n.a.v. het jaarverslag, neem dan contact op met CAR@hadoks.nl.

Huishoudelijk regelement

Hier vindt u het huishoudelijk regelement van de CAR. Heeft u vragen n.a.v. het huishoudelijk regelement? Neem dan contact op met CAR@hadoks.nl.