Wanneer moeten mensen telefonisch contact opnemen met de huisarts?

  • Bel uw huisarts als alle 3 dingen voor u kloppen:
    • U bent in de stad Wuhan (China) geweest.
    • U heeft koorts (boven de 38 graden).
    • U heeft ook 2 of meer van deze klachten: hoesten, verkoudheid, keelpijn, moeilijk ademhalen.
  • Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe. Dan zou u andere mensen kunnen besmetten. Neem daarom telefonisch contact op met uw huisarts.

Kijk voor de laatste informatie op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of kijk op Thuisarts.nl.