Als Hadoks vinden wij kwaliteit van zorg en het beschermen van onze gegevens uiterst belangrijk. Om deze reden hebben wij een jaar geleden de stap gezet om ons te laten certificeren voor de normen ISO-9001 (kwaliteit) en NEN 7510 (informatiebeveiliging).

Na hard werken en het doorlopen van de interne en externe audits laten wij met trots weten dat Hadoks voor beide normen gecertificeerd is en daarmee voldoet aan de hoogste standaard voor informatiebeveiliging en het kwaliteitsmanagementsysteem.

Stijn Strous, voorzitter Raad van Bestuur van Hadoks; “Het traject van certificering heeft ons geholpen om met een kritische blik onze processen opnieuw te bekijken. De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om onze werkzaamheden op een juiste manier te organiseren zodat het voldoet aan de internationale standaarden. En met succes!”.

We werken bij Hadoks volgens de hoogste standaard en hebben een prachtige basis van waaruit we verder bouwen. Patiëntengegevens worden beschermd en verwerkt volgens de geldende wet- en regelgeving. We zijn continu bezig met verbeteren en het ontwikkelen van onze dienstverlening en we zorgen dat we op de meest efficiënte manier werken en samenwerken met onze collega’s, huisartsen, ketenpartners en stakeholders.

Meer informatie over certificeringen vindt u op www.tuv.nl onder NEN 7510 en ISO-9001.