Wat komt er op ons en onze patiënten af op het gebied van digitalisering, ICT infrastructuur en Population Health Management (waaronder ook E-health)? Hierover werden 94 aanwezigen, waarvan 64 huisartsen, 30 praktijkmanagers/ondersteuners en Hadoksmedewerkers, geïnspireerd. Deze tweede themabijeenkomst op 28 oktober 2019 in de LUMC Campus werd, net als in maart dit jaar, georganiseerd door het Hadoks coöperatiebestuur.

Na ontvangst in het sfeervolle restaurant van de LUMC campus werd eerst met een hapje en drankje volop bijgepraat. Eenmaal in de collegezaal werden de deelnemers op scherp gezet met een ludiek filmpje over het patiëntendossier en opende dagvoorzitter Lea Bouwmeester de bijeenkomst. Lea was 10 jaar lid van de Tweede Kamer, waar zij woordvoerder zorg was met de specialismen: ziekenhuizen, kwaliteit en veiligheid, patiënten zeggenschap, innovatie, e-health, zorgstelsel, financiering en toezicht. Zij belichtte wat een huisarts op het gebied van digitalisering kan gaan helpen, zoals:

  • Eenvoudige manier om inzicht te krijgen in diverse patiëntgegevens.
  • Inzicht krijgen over de patiëntpopulatie, om er beter op in te kunnen spelen.

Via een app gaven de deelnemers input op de vraag ‘Welke beelden/woorden roept digitalisering van huisartsenzorg bij u op?’ waarbij woorden als communicatie, efficiënt, samenwerking en veilig vaak genoemd werden.

Urgentie van een regionale ICT infrastructuur

Spreker 1:
Quintus Bosman, senior adviseur Nictiz, lichtte de urgentie van een regionale ICT infrastructuur en de ‘digitaliseringsparadox’ toe. Hij schetste dat de eerstelijns ICT voor de huisartsen niet klaar is voor de digitale transitie naar de toekomst. Doorgaan op dezelfde voet is geen optie. Verandering en visie is noodzakelijk om de huidige positie van de huisartsen te behouden en naar de toekomst te versterken. Zijn tips:

  • Het gaat niet om welke keuze, het gaat om een keuze.
  • Netwerkzorg vraagt om een gezamenlijke richting.

Belangrijk inzicht te krijgen in  zorgbehoefte per patiëntenpopulatie

Spreker 2:
Marc Bruijnzeels, directeur Jan van Es instituut, benadrukte het belang van waarde gedreven zorg vanuit de behoefte van de populatie. Dit vraagt om op basis van data risicostratificatie toe te passen om inzicht te krijgen in de zorgbehoefte per patiëntenpopulatie.

Het succes van één HIS in Zoetermeer 

Spreker 3:
Harry van den Hoeven, directeur zorg SGZ, lichtte toe hoe bijna alle 52 huisartspraktijken en apotheken in Zoetermeer over zijn gegaan op één HIS, de faciliterende rol van SGZ daarbij en welke voordelen dit voor huisartsen met zich mee bracht.

De patiënt activeren tot zelfregie

Spreker 4:
Pieter Jeekel, directeur Coöperatie Zelfzorg Ondersteund, belichtte het belang van ondersteuning bij zelfregie. Zelfregie begint met een geïnformeerde patiënt, een coachende professional zodanig dat de patiënt geactiveerd wordt. Hadoks heeft al diverse initiatieven op het gebied van zelfregie ontwikkeld zoals protocol Los, de leefstijlinterventie en de Diabetes Challenge. 

Aandacht voor Online patiëntinzage (OPEN)

Eric Warmenhoven, lid coöperatiebestuur Hadoks, vroeg aandacht voor het OPEN-programma. Immers, vanaf 1 juli 2020 heeft elke patiënt recht op online inzage in zijn eigen medische gegevens. Het OPEN programma geeft ondersteuning in de transitie naar deze online patiëntinzage door scholing, door voorlichtingsmaterialen en door tegemoetkoming in kosten. Hadoks huisartsen kunnen hiervan profiteren door hun OPEN deelname formeel te bevestigen en door de OPEN Nulmeting in te vullen.

Uitkomsten van de groepsgesprekken per thema: 

  • Betere zorg door ondersteuning van zelfregie

Voorbeelden die werden genoemd: introductie van PGO-app die inzicht geeft in de gezondheid en zelfredzaamheid kan bevorderen. Organiseren van een (virtuele) wandelchallenge waardoor patiënten meer bewegen, minder eenzaam zijn. 

  • Populatiegerichte zorg

Uit de discussie kwam voort dat inzicht krijgen in het profiel van tijd-vragende groepen patiënten in de praktijk zorg op maat kan bevorderen.
Voor de langere termijn aanpak kan een demografische analyse antwoord geven op vragen als: hoe gaat mijn populatie er in de toekomst uitzien, vormen zich nieuwe groepen, vraagt dit andere zorg, wat zijn te verwachten sociale dilemma’s en hoe anticiperen wij hierop?

  • Eén regio, één HIS?

De discussie ging met name over de meerwaarde maar ook kritische kanttekeningen van één HIS in de regio Haaglanden en de behoefte aan facilitering door Hadoks.

Wij bedanken alle deelnemers heel hartelijk voor hun komst en hun zeer welkome bijdragen!