Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Hadoks en DutchCare. De verpleegkundigen in dienst van DutchCare (van het ministerie van Defensie) zullen via Hadoks worden ingezet tijdens hun verlof. Hiermee verlagen we de werkdruk voor de medewerkers en de huisartsen op de huisartsenposten. 1 November 2019 start een pilot met een aantal verpleegkundigen die bij DutchCare in vaste dienst zijn. Tijdens deze pilot leren we van elkaar en elkaars werkwijze en kunnen we met elkaar vaststellen of de inzet ook daadwerkelijk tot werkdrukverlaging zal leiden. De nieuwe medewerkers zijn goed voorgelicht over onze werkwijze en dienstverlening op de huisartsenpost. Zij worden eerst ingezet als triagist. Ook als straks de huisartsenpost geïntegreerd gaat samenwerken met de SEH in het HMC Westeinde zal die ervaring goed van pas komen. Wij zien dit als een mooie ontwikkeling en kijken uit naar een langdurige en vruchtbare samenwerking.