Op 22 juli 2019 spraken Maaike Lunstroot (huisarts in Gezondheidscentrum Hubertusduin), Rob Jansen en Henriëtte Dekkers (Raad van Bestuur Hadoks) met de heren Droste en Nelisse als initiatiefnemers van ‘Park Bronovo’. “Dit zou een (zorg)parel moeten worden,” zeggen Ben Droste en Jan Nelisse, die samen met de Stichting Vrienden van Bronovo werken aan een plan dat ‘Park Bronovo’ wordt genoemd.

Met de (aangekondigde) omvorming van het Bronovo per 1 juli jl. tot weekziekenhuis en algehele sluiting op termijn wordt er druk nagedacht over hetgeen er met de locatie c.q. grond (eigendom van het HMC) kan en moet gebeuren. Genoemde heren hebben hun plannen gepresenteerd en uiteen gezet dat er op dit momenteel (m.n. maatschappelijk) draagvlak voor hun planvorming wordt gezocht bij stakeholders, w.o. gemeente en medisch specialisten. En dan nu ook bij Hubertusduin en Hadoks. Naar aanleiding van het gesprek zal Hubertusduin, vertegenwoordigd door Maaike Lunstroot, met Hadoks verder i.c. optrekken.

Concreet is afgesproken dat er voor de langere termijn, in samenspraak met Raad van Bestuur en medisch specialisten HMC evenals met huisartscollegae uit de wijk, bekeken wordt hoe we zorg in de toekomst dicht bij de patiënt (in de wijk) gaan organiseren. Dat moet de leidraad zijn voor verdere planvorming. Met de komst van de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur HMC, in de persoon van Ingrid Wolf, verwachten we dat er eind 2019 verdere voortgang op dit dossier kan worden geboekt. We houden u graag op de hoogte. Mocht u naar aanleiding van dit bericht meer informatie willen, dan vernemen we dit graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Maaike Lunstroot of Rob Jansen via info@hadoks.nl.