Afgelopen periode heeft Hadoks in samenwerking met InHolland Academy hard gewerkt aan het tot stand laten komen van de opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn.

Deze opleiding vindt plaats bij Hadoks en is bedoeld voor praktijkondersteuners (POH) die zich graag willen specialiseren in ouderenzorg, of POH-Ouderen die zich graag willen laten bijscholen. Door de POH-Ouderen goed uit te rusten, wil Hadoks met deze uitgebreide scholing ervoor zorgen dat huisartsenpraktijken nu en in de toekomst hun ouderenpopulatie goede zorg kunnen (blijven) bieden.

Inmiddels is de eerste groep enthousiaste POH’s gestart met de opleiding, die in totaal dertien maanden duurt. De eerste dag stond in het teken van kennismaking, de visie op proactieve ouderenzorg in de eerste lijn en kwetsbaarheid bij ouderen.

De opleiding is gebaseerd op het landelijke opleidingsprofiel Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg module kwetsbare ouderen (PVH, 2018) en het functieprofiel POH-Ouderen (2021). De lessen worden verzorgd door de docenten van InHolland en door verschillende netwerkpartners uit de regio. Na het afronden van de opleiding beschikt de POH over up-to-date kennis en vaardigheden om de complexe zorg aan kwetsbare ouderen in de eerste lijn te verlenen en netwerkgericht te kunnen organiseren. Daarnaast is de POH-Ouderen in staat een projectplan voor de eigen organisatie te schrijven en te implementeren.