Vanaf 1 juli 2020 krijgen patiënten het recht om online hun medische gegevens in te zien. Om te voldoen aan deze verplichting kunnen huisartsen ondersteuning krijgen door vrijwillig deel te nemen aan het OPEN programma, een initiatief van LHV, NHG en InEen.

Met deelname biedt OPEN scholing voor huisartsen, POH’s, praktijkassistenten en praktijkmanagers. Daarnaast biedt OPEN voorlichtingsmaterialen voor patiënten en een tegemoetkoming in de kosten voor deze transitie van € 2,83 per patiënt.

Omdat deze OPEN-ondersteuning regionaal wordt georganiseerd, zal Hadoks in de komende dagen praktijkeigenaren benaderen om belangstelling te polsen en om deelname formeel vast te leggen. Deelnemende praktijken zullen kort daarop worden gevraagd om praktijkgegevens voor de OPEN nulmeting.