Gisterenavond organiseerde Hadoks een digitale informatieavond voor alle praktijkhouders, waarnemend huisartsen en huisartsen in dienst in de regio Haaglanden met als thema ‘Samen staan voor de ANW-zorg’. Een avond die we georganiseerd hebben om onze uitwerking van het landelijke Actieplan Werkdruk in de ANW toe te lichten.

De invulling van de ANW-zorg is een complex probleem binnen de huisartsenzorg. Daarom hebben de LHV, InEen, NHG en VPH een actieplan opgesteld – ‘Actieplan Werkdruk in de ANW’.

Dit plan bestaat uit drie actielijnen:

  • 1. Organisatie van de ANW-zorg
  • 2. Huisartsenspoedzorg in de nacht
  • 3. De stip aan de horizon

Momenteel zijn we druk bezig met het ontwikkelen van ons implementatieplan en het uitwerken van de drie actielijnen. Dit doen we onder andere samen met verschillende betrokken huisartsen, met wie we werken aan de randvoorwaarden rondom de organisatie van de ANW-zorg.

Tijdens de informatieavond hebben huisartsen Dave Kakkenberg, Diederik Leerentveld en Hadoks manager Acute zorg Hilde de Hoog dit implementatieplan toegelicht. Er was ruimte om verdiepende vragen te stellen en we peilde door middel van polls de mening van de huisartsen op bepaalde punten.

We kijken terug op een mooie avond waar we waardevolle input hebben opgehaald om het plan te finaliseren. Hierna zal het plan voorgelegd worden aan de ledenraad van onze huisartsencoöperatie.