Vandaag is Hadoks gestart met het vaccineren van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling of een kleinschalige woonvorm wonen. De huisartsen doen dit in nauwe samenwerking met de regionale verstandelijk gehandicaptenzorg-, ouderenzorgorganisaties en de apotheken.

Hadoks zet hiervoor vier mobiele prikteams in. Deze teams bestaan uit een huisarts en een verpleegkundig specialist. De auto’s worden bestuurd door Rode Kruis vrijwilligers en ook levert het Rode Kruis twee auto’s. De teams gaan langs de zorglocaties om de bewoners te vaccineren.

“Ik ben ongelooflijk blij dat ik de vaccinatie heb gekregen, ik heb hier erg naar uitgekeken. Nu kan ik eindelijk weer mijn kinderen bezoeken.”

Zowel in de ouderenzorg als in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn de bewoners voor wie de zorgorganisatie medisch verantwoordelijk is, al gevaccineerd. Nu zijn de bewoners die een eigen huisarts hebben, aan de beurt. Mevrouw Boot, bewoner van Stichting zorggroep Oldael, was vanochtend de eerste die gevaccineerd werd. “Ik ben ongelooflijk blij dat ik de vaccinatie heb gekregen, ik heb hier erg naar uitgekeken. Nu kan ik eindelijk weer mijn kinderen bezoeken.”

Rob Jansen, voorzitter Raad van Bestuur Hadoks: “We zijn blij dat we nu in deze regio ook zijn begonnen met het vaccineren van deze groep kwetsbare mensen. Met het vaccin bieden we hen extra bescherming en zetten we zo een belangrijke stap op weg naar het normale leven. Een speciaal team van Hadoks is grondig te werk gegaan om het project voor te bereiden en er is intensief samengewerkt met de verschillende zorgorganisaties. Dit alles om vanaf vandaag zo efficiënt en veilig mogelijk te kunnen vaccineren”.

Goede samenwerking

Want een intensief traject is het zeker geweest. De zorgorganisaties hebben geïnventariseerd welke bewoners in aanmerking komen voor vaccinatie. Voor elk van deze bewoners heeft de eigen huisarts gekeken of er omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat vaccineren niet kan of waar rekening mee gehouden moet worden. Hadoks heeft al deze gegevens ontvangen en een vaccinatieplanning gemaakt.

“Het is geweldig dat we hierin zo nauw kunnen samenwerken met de huisartsen”, vertelt Ellen Maat, bestuurder bij Florence namens de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. “Al sinds het begin van de coronacrisis zetten we alles op alles om onze kwetsbare cliënten te beschermen. Vaccinatie is daarbij van het grootste belang. Jan van Hoek, bestuursvoorzitter van Ipse de Bruggen vult aan: We zijn blij dat de vaccinatiegraad in kwetsbare groepen zich nu opbouwt, omdat het de risico’s op besmetting verkleint en gevaccineerden minder ziek worden als zij toch een coronabesmetting oplopen

Woordvoerder van het Rode Kruis district Haaglanden, Susan Veninga, is blij dat het Rode Kruis ook een bijdrage kan leveren. “Het is belangrijk dat alle groepen binnen de samenleving op een veilige en efficiënte manier worden gevaccineerd. Daar zetten onze vrijwilligers zich graag voor in.”

In totaal zullen er nu 1700 mensen gevaccineerd worden.