Op donderdag 30 juni houden Hadoks-huisartsen op het Spuiplein in Den Haag een inloopconsult voor de gemeenteraadsleden van Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. Tussen 08.00 uur en 10.00 uur zijn de raadsleden uitgenodigd om in een mobiele huisartsenpraktijk met de huisartsen in gesprek te gaan over de toekomst van de huisartsenzorg. Dit initiatief vindt plaats tijdens de actieweek ‘iedereen een huisarts’, waarin koepelorganisaties, actiegroepen en huisartsen in heel het land de meest urgente thema’s in de huisartsenzorg voor het voetlicht brengen.

Om de huisartsenzorg in regio Haaglanden toekomstbestendig te maken, hebben de huisartsen zes speerpunten beschreven waarop ze graag de samenwerking met de gemeenten en raadsleden willen versterken. “Wij zien grote overlap tussen het werkveld van de huisarts en van een raadslid”. Aldus Barbara de Doelder, huisarts en voorzitter van het Coöperatiebestuur van Hadoks. “Wij staan allebei dicht bij de inwoners van regio Haaglanden en dragen allebei zorg voor hen”.

Huisartsen spelen een belangrijke rol in de wijk. Een van de speerpunten waar gemeenten de huisartsen bij kunnen ondersteunen is het vinden van betaalbare ruimtes voor patiëntvriendelijke praktijken in de wijk. Doordat er alsmaar meer taken bij huisartsen komen te liggen, worden de teams binnen prakijken steeds groter. Er zijn daarom veel huisartsen die een grotere praktijkruimte zoeken. Dit is vaak lastig en duur, terwijl beschikbaarheid van huisartsenzorg in een wijk een basisbehoefte is. Ook wordt er aandacht gevraagd voor vaste aanspreekpunten in de wijk. Deze moeten laagdrempelig bereikbaar zijn voor vragen over de WMO, jeugdzorg en welzijn.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Deze zomer maakt de overheid meerjarenplannen voor de zorg. Om aandacht te vragen voor de toenemende druk op de huisartsenzorg vinden er landelijk verschillende acties plaats. Vrijdag 1 juli zal op het Malieveld in Den Haag een landelijke manifestatie plaatsvinden van de LHV, VHP en de actiegroepen ‘Help de huisarts verzuipt’ en ‘De bezorgde huisarts’.