Per 1 oktober 2023 is Ingrid Kroon gestart als Chief Medical Officer (CMO) bij Hadoks. De Raad van Bestuur is zeer verheugd met Ingrid Kroon als CMO.

Ingrid is inmiddels met veel enthousiasme gestart in haar nieuwe rol: “Ik kijk er naar uit om mij samen met de collega’s van Hadoks, alle huisartsen en andere zorgprofessionals, maar ook de ketenpartners, in te zetten voor toekomstbestendige huisartsenzorg in onze regio. Goede zorg voor onze patiënten maar zeker ook veel werkplezier voor professionals.”

Ingrid was al bekend bij Hadoks waar zij als specialist ouderengeneeskunde op allerlei thema’s werkzaam was. Daarvoor was zij ruim 11 jaar medisch eindverantwoordelijke bij Florence.

In de functie van CMO is Ingrid verantwoordelijk voor het inbrengen van het medisch (huisartsen)perspectief bij het opstellen van het strategisch en tactisch beleid van Hadoks. Tevens is zij verantwoordelijk voor het medisch (kwaliteits)beleid en de medische zorg binnen Hadoks.

Ingrid volgt Evelien van de Schoor op die de functie van CMO tijdelijk vervulde. We wensen Ingrid veel plezier en succes in haar rol als Chief Medical Officer en willen Evelien hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen maanden.