Vandaag heeft Mette Kierkgaard, de Deense minister van ouderenzaken, een bezoek gebracht aan Hadoks. Samen met een delegatie van beleidsmedewerkers van het Deense ministerie voor Sociale Zaken en Ouderen en belangenorganisatie Ældresagen (ouderen zaken) waren zij in Nederland voor een tweedaags bezoek. Het doel van het bezoek was om te zien hoe Nederland de ouderenzorg heeft geregeld.

Het zorgprogramma Ouderenzorg van Hadoks, waarmee huisartsen in de regio ondersteund worden bij het bieden van ouderenzorg, was aanleiding om ook een bezoek te brengen aan Hadoks.

De minister werd bij Hadoks ontvangen door het Coöperatiebestuur en de Raad van Bestuur van Hadoks. Tijdens het drie uur-durende bezoek heeft de delegatie kennis gemaakt met het expertteam ouderenzorg van Hadoks, een aantal huisartsen en twee POH-ouderen en hebben ze een toelichting gekregen hoe de ouderzorg in onze regio georganiseerd is.

Missie Hadoks

De missie van Hadoks is om de ouderenzorg toekomstbestendig te organiseren en in de best mogelijke samenhang. Door vanuit de huisartsenpraktijk samen met netwerkpartners als de wijkverpleging, specialist ouderengeneeskunde en de apotheker vanuit medisch domein en het sociaal domein, proactieve zorg te bieden aan (kwetsbare) ouderen, kunnen zij zo lang mogelijk én veilig zelfstandig wonen. Hadoks biedt hierin de juiste ondersteuning aan huisartsen zodat zij de medische zorg voor hun patiënten optimaal kunnen uitvoeren.

Successen in de regio

Bij het bezoek van de minister waren ook huisartsen Dirkse, de Flines en Anicic aanwezig. Deze huisartsen hebben binnen hun praktijk mooie initiatieven opgezet op het gebied van ouderenzorg. Zo vertelde huisartsen Dirkse en de Flines samen met praktijkondersteuner ouderen, Martina Zuurmond, over de oprichting van de coöperatie SCH-17 in Scheveningen en over de initiatieven op het gebied van ouderenzorg die ze met de coöperatie gezamenlijk oppakken, zoals het  interdisciplinair werken.

Mooie initiatieven zijn er ook in Rijswijk. Zo is daar enige jaren geleden een geriatrisch netwerk opgezet. Huisarts Anicic en praktijkondersteuner ouderen Shanna Huigsloot legde de minister uit hoe dit netwerk is ontstaan en welke successen ze inmiddels behaald hebben. Uiteraard was er ook nieuwsgierigheid naar de ouderenzorg in Denemarken en hoe deze georganiseerd is. In gesprek met het expertteam Ouderenzorg van Hadoks werd de kennis op het gebied van ouderenzorg met elkaar gedeeld. Minister Kierkgaard vond het bijzonder om te zien dat in het zorgprogramma de kwetsbare ouderen echt centraal staan en dat zij proactief benaderd worden. Ook de uitleg over de samenwerking tussen alle netwerkpartners, met de huisartsenpraktijk als centraalpunt, werd met interesse aangehoord.

We kijken terug op een waardevol en succesvol bezoek en hopen dat onze opgedane kennis, werkwijze en reeds behaalde successen positief zullen bijdragen aan de ouderenzorg in Denemarken.