Op vrijdag 28 mei bracht burgemeester Jan van Zanen van Den Haag een werkbezoek aan Hadoks, de grootste huisartsenorganisatie uit regio Haaglanden, die de kracht van huisartsen bundelt en zo werkt aan een toekomstbestendige huisartsenzorg.

Het bezoek stond in het teken van Ouderenzorg. Een groot thema waar in regio Haaglanden verschillende organisaties bij betrokken zijn, en met elkaar samenwerken.

Een belangrijk onderdeel van het thema Ouderenzorg is ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen. Zowel de gemeente Den Haag als Hadoks spelen hierin een grote rol. De gemeente Den Haag vanuit het sociale domein, Hadoks vanuit het medische perspectief in de eerste lijn.

Tijdens zijn werkbezoek werd de heer Van Zanen bijgepraat over de samenwerking tussen de gemeente Den Haag en Hadoks. Uitgelicht werd de wijk Bouwlust/Vrederust en de ouderenzorg. Deze wijk staat met dit thema momenteel onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Aan bod kwam het netwerk van verzorg- en verpleegtehuizen en thuiszorg (VVT), meer specifiek de wijkverpleging, en de rol van de huisarts. Onder leiding van Stichting Transmurale Zorg (STZ), ontplooien zich binnen dit netwerk verschillende activiteiten die stimuleren om kwetsbare ouderen langer op een veilige manier thuis te kunnen laten wonen.

Tijdens het bezoek belden verschillende professionals in, zoals: een huisarts, een POH-ouderenzorg en een wijkverpleegkundige. Zij vertelden over de resultaten die al zijn behaald, en ook waar nog verbeterd kan worden.  

Tot slot is ook besproken hoe met elkaar de verbinding tussen het sociale en medische domein verder kan worden ontwikkeld, waarbij de versnippering wordt teruggedrongen.

Burgemeester Van Zanen zegt hierover: ‘Ouderenzorg is nu actueel in de politiek en zeer relevant. Ik ben heel blij als ik jullie inspanningen zie en het out of the box denken. Jullie creëren extra tijd voor samen en het geheel door de samenwerking’.