Dat we met ons zorgprogramma ‘Ouderen’ de juiste stappen zetten is reden voor de Deense minister van ouderenzaken om een bezoek te brengen aan Hadoks. Samen met een delegatie brengt minister Mette Kierkgaard op donderdag 20 april een bezoek aan Nederland en komen ze langs bij Hadoks. We zijn verheugd de minister te mogen ontvangen en haar meer te vertellen over de initiatieven die wij inmiddels samen met onze netwerkpartners hebben genomen en de successen die we daarmee behaald hebben.  

Zorgprogramma

In Nederland worden we steeds ouder en wonen ouderen steeds langer thuis. Er wordt daarom steeds vaker een beroep gedaan op de huisarts, thuiszorg, wijkverpleging en andere hulpverleners in de eerste lijn door kwetsbare ouderen. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat de huisartsenzorg actief kan inspelen op deze ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Dit vraagt onder andere om een hogere organisatiegraad van de huisartsenzorg in samenwerking met andere zorgprofessionals in de eerste lijn.

Om huisartsen te ondersteunen bij deze maatschappelijke ontwikkelingen, heeft Hadoks het zorgprogramma Ouderenzorg ontwikkeld. Een zorgprogramma waarmee we huisartsen in onze regio ondersteunen bij het bieden van de best mogelijke ouderenzorg, zodat kwetsbare ouderen langer op een veilige manier thuis kunnen blijven wonen.