Financiën ketenzorg

Declaraties van de ketenzorg vinden plaats op basis van het aantal door de huisartspraktijk geïncludeerde patiënten. Deze aantallen worden door de huisartsenpraktijk in het KIS (keten informatiesysteem) opgegeven. Iedere kwartaal worden de KIS-gegevens geëxporteerd naar Vital Health Finance (VHF) waar de declaraties en de uitbetalingen plaatsvinden.

De declaraties vinden plaats op iedere eerste dag van het nieuwe kwartaal: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Deze peildata zijn leidend voor het per ketenzorg opgeven van het aantal geïncludeerde patiënten. Alle geïncludeerde patiënten op de peildatum worden in onze declaratie meegenomen (dit is een regel van de zorgverzekeraars), anders worden deze bij de volgende kwartaal gedeclareerd. Halverwege het kwartaal vindt de daadwerkelijke uitbetaling van het lopende kwartaal aan de huisartsenpraktijken plaats.

In Vital Health Finance vindt u de betaalspecificatie van de uitbetaling. Daarnaast is ook inzichtelijk welke declaraties zijn afgekeurd.

Declareren van verrichtingen

Naast de ketenzorg kunt u via Coordinate (KIS) de volgende verrichtingen declareren:

  • Spirometrie voor de geïncludeerde Astma en COPD-patiënten. Hiervoor dient de zorgverlener in bezit te zijn van een geldig Caspir-certificaat en her-certificaat.
  • Ambulante bloeddrukmeting voor de CVRM (VVR EN HVZ)  patiënten.
  • Stoppen-met-roken-begeleiding voor alle ketenzorgpatiënten, met individuele begeleiding via de huisartsenpraktijken.

Voor al deze verrichtingen geldt dat declaratie buiten de ketenzorg om als M&I-verrichting niet mogelijk is.

Instructie

Wanneer u in het KIS in het dossier van een patiënt zit, ziet u aan de linkerkant een aantal blokken.

Het blok Declaraties bevat alle declaraties die verband houden met uw patiënt. U kunt in dit overzicht direct zien wat de status is van de diverse declaraties.

Vanuit dit blok kunnen direct nieuwe declaraties aanmaken door op Nieuw te klikken. Vervolgens wordt er een nieuw venster geopend waarin u de benodigde gegevens invult voor het declareren. Klik op Bewaren om op te slaan en sluit het scherm af.

Daarnaast is het ook mogelijk om zelf aangemaakte declaraties af te keuren als deze bijvoorbeeld verkeerd zijn ingevoerd. Dit doet u doen door achter de desbetreffende declaratie op het kruisje te klikken. De status van de declaratie zal dan worden veranderd in afgewezen.

Ingediende declaraties worden uiterlijk binnen 21 dagen verwerkt en uitbetaald.


Voor meer informatie is onderstaande handleiding beschikbaar.

Contact

Neem voor vragen over de declaratie en facturatie contact op met onze debiteurenafdeling.