Financiën ketenzorg

Declaraties van de ketenzorg vinden plaats op basis van het aantal door de huisartspraktijk geïncludeerde patiënten. Deze aantallen worden door de huisartsenpraktijk in het KIS (keten informatiesysteem) opgegeven. Iedere kwartaal worden de KIS-gegevens geëxporteerd naar Vital Health Finance (VHF) waar de declaraties en de uitbetalingen plaatsvinden.

De declaraties vinden plaats op iedere eerste dag van het nieuwe kwartaal: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Deze peildata zijn leidend voor het per ketenzorg opgeven van het aantal geïncludeerde patiënten. Alle geïncludeerde patiënten op de peildatum worden in onze declaratie meegenomen (dit is een regel van de zorgverzekeraars), anders worden deze bij de volgende kwartaal gedeclareerd. Halverwege het kwartaal vindt de daadwerkelijke uitbetaling van het lopende kwartaal aan de huisartsenpraktijken plaats.

In Vital Health Finance vindt u de betaalspecificatie van de uitbetaling. Daarnaast is ook inzichtelijk welke declaraties zijn afgekeurd.

Contact

Neem voor vragen over de declaratie en facturatie contact op met onze debiteurenafdeling.

Voor meer informatie is onderstaande handleiding beschikbaar.