Eén regionaal HIS / HAPIS

‘Met één regionale HIS-HAPIS oplossing nemen we als huisartsen in de regio Haaglanden een onmisbare en grote stap om onze patiënten toekomstbestendige zorg te verlenen’

De huisartsen van regio Haaglanden hebben de handen ineen geslagen om samen te gaan werken met éénzelfde HIS-HAPIS. Het gehele traject om te komen tot één voorkeursleverancier, is een intensief traject geweest dat zorgvuldig is verlopen. Uit dit uitgebreide selectietraject zijn de leveranciers PharmaPartners (huisartseninformatiesysteem Medicom), en Topicus (huisartsenpost informatiesysteem VIP Live Spoed EPD HAPIS) geselecteerd.

Door als huisartsen te werken met éénzelfde HIS-HAPIS kan er onderling beter samengewerkt worden en is er ook een betere en efficiënte samenwerking mogelijk met de huisartsenpost en tussen huisartsen en andere zorgverleners (bijvoorbeeld met apotheken, die bijna allen met hetzelfde systeem werken). De processen kunnen efficiënter en effectiever worden ingeregeld en de huisarts wordt ontzorgd.

Eén regionaal HIS-HAPIS is ook voorwaardelijk om de visie van huisartsen t.a.v. de regionale digitalisering, die besproken en vastgesteld is in de ledenraad van juni 2020, uit te voeren en door te ontwikkelen.

Contact

Heeft u vragen, stuur dan een mail naar HIS@hadoks.nl