Eén regionaal HIS / HAPIS

‘Met één regionale HIS-HAPIS oplossing nemen we als huisartsen in de regio Haaglanden een onmisbare en grote stap om onze patiënten toekomstbestendige zorg te verlenen’

Met één regionaal HIS-HAPIS nemen we als huisartsen in de regio Haaglanden een onmisbare en grote stap om onze patiënten toekomstbestendige zorg te verlenen. Zonder investering op het digitale vlak en het digitaliseren van processen is dit niet mogelijk.

Door als huisartsen te werken met éénzelfde HIS-HAPIS kan er onderling beter samengewerkt worden en is er ook een betere en efficiënte samenwerking mogelijk met de huisartsenpost en tussen huisartsen en andere zorgverleners. Daarbij worden processen efficiënter en effectiever ingeregeld en kan de huisarts beter ontzorgt worden.

Eén regionaal HIS-HAPIS is ook voorwaardelijk om de visie van huisartsen t.a.v. de regionale digitalisering, die besproken en vastgesteld is in de ledenraad van juni 2020, uit te voeren en door te ontwikkelen.

Selectietraject afgerond

Na twee jaar is het selectietraject inmiddels afgerond en is door de ledenraad van Hadoks gekozen voor de voorkeursleverancier PharmaPartners met als HIS – Medicom.

Om te komen tot één voorkeurs leverancier is een intensief traject geweest, welke zorgvuldig is verlopen. Naast de projectgroep van huisartsen, coöperatiebestuursleden en Hadoks-medewerkers is er ook een selectiecommissie samengesteld. Deze selectiecommissie bestond uit huisartsen (Medicom gebruikers en niet-Medicom gebruikers) en Hadoks-medewerkers. Zij hebben de projectgroep bijgestaan in het gehele traject en hebben als klankbord gefungeerd.

Binnenkort wordt de samenwerkingsovereenkomst getekend en zijn er voor de praktijkhouders verschillende mogelijkheden van pakketten waarbij we een scherp prijsvoorstel hebben onderhandeld met mogelijkheden tot oplopende kortingen. Dit geldt voor alle praktijken, voor praktijken die reeds Medicom gebruiken als praktijken die overstappen.

Contact

Heeft u vragen, stuur dan een mail naar HIS@hadoks.nl