Eén regionaal HIS / HAPIS

‘Met één regionale HIS-HAPIS oplossing nemen we als huisartsen in de regio Haaglanden een onmisbare en grote stap om onze patiënten toekomstbestendige zorg te verlenen’

De ledenraad van Hadoks heeft ingestemd met deze visie en inmiddels is het project ‘Eén regionaal HIS/HAPIS’ in volle gang. Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de voortgang van het project. Ook kunt u hier informatie en documenten vinden die betrekking hebben op het project.

In de visie van Hadoks op digitalisering wordt een belangrijke positie gegeven aan de inrichting van een ‘regionale basisinfrastructuur’, bestaande uit één geïntegreerd HIS (Huisartsen Informatie Systeem) en HAPIS (Huisartsenpost Informatie Systeem) voor de regio Haaglanden.

De door Hadoks opgestelde visie sluit goed aan bij de “Handreiking voor gesprek over digitalisering tussen zorggroep of regio-organisatie en zorgverzekeraar” van de LHV, Ineen en ZN. Deze handreiking is mede gebaseerd op de visie op digitalisering van de LHV, NHG en Ineen. In de handreiking worden ook concrete aanbevelingen gedaan om tot een regionaal HIS over te gaan. Ook worden er eenmalige gelden ter beschikking gesteld voor regio-organisaties voor de in de handreiking genoemde digitaliseringinitiatieven.  

De BOHAG, expertgroep binnen NHG die zich onder andere met digitalisering bezighoudt, spreekt zich ook duidelijk uit voor een regionaal HIS.

Kijk onder ‘Communicatie’ voor de handreiking, onderbouwing één regionaal HIS, een overzicht van meest gestelde vragen en antwoorden en andere belangrijke documenten.

Contact

Heeft u vragen, stuur dan een mail naar HIS@hadoks.nl