Waarom één regionaal HIS

Het regionaliseren van het HIS heeft vooral standaardisatie en daarmee complexiteitsreductie, tot doel. Alle toekomstige digitaliseringinitiatieven kunnen worden getoetst en gekoppeld aan deze regionale basisinfrastructuur. 

In onze regio zijn nu 7 verschillende HIS-sen in gebruik. Deze HIS-sen hebben allemaal hun eigen manier van koppelen met netwerkpartners, portalen, eisen aan ICT-omgevingen, werkinstructies, benodigde ondersteuning, datadefinities en -gebruik. Met één HIS in de regio hoeven dit soort zaken maar één keer bedacht en georganiseerd te worden. Door deze gelijkvormigheid kan Hadoks de huisartsen hierbij ondersteunen. Met het inrichten van de ICT-ondersteuningsorganisatie krijgt Hadoks de mogelijkheid om de geambieerde ondersteuning handen en voeten te geven zodat Hadoks naast loket en spreekbuis voor de huisartsendigitalisering in de regio Haaglanden, ook daadwerkelijk de huisartsen kan helpen met het steeds beter maken van de zorg.  

In het verleden zijn de keuzes voor de drie ‘hoofd’-systemen (HIS-KIS-HAPIS) los van elkaar gemaakt. Er is minder nagedacht over hoe deze systemen met elkaar samenhangen. Het gaan naar één HIS in de regio maakt andere opties (b.v. KIS in HIS) mogelijk. Ook kunnen er eisen gesteld worden aan hoe het te kiezen HIS integreert met het HAPIS. Denk bijvoorbeeld aan het inzien van het dossier van patiënten tijdens de ANW. 

Klik hier voor een overzicht met alle voordelen.

Belangrijke voordelen op een rij

  • We kunnen beter samenwerken, zowel binnen de 1ste lijn als samen met de 2de lijn en het sociale domein. Ook kunnen gegevens makkelijker worden uitgewisseld.
  • Huisartsen kunnen door Hadoks ondersteund worden bij het inrichten en beheren van hun ICT infrastructuur.
  • Vanuit Hadoks kan er regionale data-analyse uitgevoerd worden, waarmee we in samenwerking met partijen als LUMC campus, ziekenhuizen en gemeente, population health management kunnen vormgeven.
  • Door de handen ineen te slaan hebben we een sterke onderhandelingspositie richting leveranciers, samenwerkingspartners en zorgverzekeraars en kunnen we schaalvoordelen realiseren en kosten besparen. Ook kunnen we invloed uitoefenen op de inrichting en ontwikkeling van het HIS.
  • Met één regionaal HIS kan onze visie t.a.v. de regionale digitalisering, die vastgesteld is in de ledenraad van juni 2020, uitgevoerd en doorontwikkeld worden