SCEN-arts

Bent u huisarts en heeft u een SCEN-arts nodig?

Heeft u als huisarts een euthanasieverzoek gekregen van een patiënt en overweegt u om daaraan te voldoen? Dan kunt u een beroep doen op een tweede, onafhankelijke en deskundige SCEN-arts (Steun en Consultatie bij Euthanasie Nederland – KNMG).

Procedure voor het raadplegen van een SCEN-arts

Op de website van KNMG (voor artsen) leest u hoe en wanneer u een SCEN-arts inschakelt en in welke stappen de procedure vervolgens verloopt. Ook leest u daar wat u van een SCEN-arts kunt verwachten en wat er van u wordt verwacht. Verder vindt u daar relevante richtlijnen en formulieren.

Contact SCEN-arts

Voor het maken van een afspraak met een SCEN-arts neemt u tijdens kantooruren* contact op met de SCEN-telefooncentrale regio Haaglanden: (020) 592 33 18.

Let op:
Verwijs geen patiënten of familieleden door naar het SCEN-telefoonnummer. Een SCEN-arts mag alleen ingeschakeld worden door een uitvoerend arts.

*Het SCEN-telefoonnummer is alleen tijdens kantooruren bereikbaar. Soms ontstaan er in een weekend of op een feestdag complexe dilemma’s, waardoor u niet met een consultatie wilt wachten. Weet dan dat het inschakelen van een SCEN-arts een professionele norm is, maar geen juridische eis. Dit betekent dat u er in noodsituaties ook voor kunt kiezen om, in plaats van een SCEN-arts, een andere onafhankelijke arts te raadplegen. Die onafhankelijkheid moet dan wel gewaarborgd zijn.