Praktijkondersteuning GGZ

Steeds meer opvang, begeleiding en behandeling van patiënten met psychische problemen vindt plaats binnen huisartsenpraktijk. Zo krijgt de huisarts in toenemende mate te maken met dementerende patiënten, maar ook met patiënten die ‘aan alle kanten worden overvraagd’. Dat zijn ook veel twintigers; ze leven onder een gigantische druk en zijn soms al voor hun dertigste burn-out. Bij ouderen heeft de huisarts juist weer te maken met somberheid doordat ze moeilijk kunnen omgaan met de overgang naar ouderdom. Deze uitbreiding van zorg legt een grotere druk op de huisarts wat betreft tijd, kennis en samenwerking.

Om deze toenemende vraag op te vangen, zal voldoende en adequate capaciteit in de huisartsenzorg moeten worden gerealiseerd. Alleen met voldoende en adequate capaciteit kan de huisartsenzorg proberen om binnen de mogelijkheden kwantitatief meer patiënten met psychische klachten binnen de vertrouwde huisartsenpraktijk op te vangen.

Toegevoegde waarde van een praktijkondersteuner Huisartsen GGZ

Een belangrijke taak binnen het nieuwe GGZ stelsel is weggelegd voor de Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH-GGZ). De POH-GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problemen. De POH-GGZ werkt nauw samen met huisartsen. Ook heeft de POH-GGZ goede contacten met andere hulpverleners zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, eerstelijns psychologen en de verslavingszorg. Daarnaast bouwt de POH-GGZ aan de netwerkcontacten in de wijk waar zij/hij werkzaam is. Bij een vermoeden van psychische problematiek (bijvoorbeeld een depressie, trauma, angst of rouwproblemen) kan de huisarts een beroep doen op de POH-GGZ. De POH-GGZ heeft, net als de huisarts, een beroepsgeheim.

De POH-GGZ kan zorg bieden door:

  • Verhelderen van psychische of sociale problemen.
  • Geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen.
  • Geven van advies over behandeling en verwijzing.
  • Bieden van kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk.
  • Bieden van nazorg na behandeling in de GGZ.

Kosten POH-GGZ

De kosten van de behandeling door de POH-GGZ worden volledig vergoed door de basisverzekering.

POH GGZ via Hadoks 

Hadoks Praktijkondersteuning ondersteunt sinds 2011 huisartsen in de regio Haaglanden bij het bieden van GGZ door de inzet van POH-GGZ. Op het moment zijn ongeveer 30 POH-GGZ in dienst van Hadoks Praktijkondersteuning B.V.

Hadoks denkt graag met u mee over de invulling van de functie van POH-GGZ in uw praktijk. Een goede match tussen de huisarts en de POH-GGZ is van groot belang. Op basis van de wensen van de huisarts zal Hadoks één of meerdere POH-GGZ voorstellen. Tevens is mogelijk dat Hadoks een door de huisarts zelf aangedragen POH-GGZ in dienst neemt.

Meer informatie of vragen?

Heeft u interesse in een samenwerking? Neem dan contact op via info@hadoks.nl of bel (070)302 98 20.