Digitale kennislunch

Een tot twee keer per maand organiseren wij een digitale kennislunch speciaal voor iedereen die werkzaam is in de huisartsenzorg. Iedere lunch heeft een eigen thema en wordt verzorgd door een van onze expertteams of door externe zorgprofessionals uit de regio.

Het is een laagdrempelige manier om te worden bijgepraat over ontwikkelingen, informatie over zorg of hulp van netwerkpartners en voor het stellen van vragen aan de expertteams van Hadoks. De Hadoks lunch scholing is geheel kosteloos.

Praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en huisartsen ontvangen voorafgaand aan de Hadoks kennislunch een uitnodiging. In deze uitnodiging is meer informatie te vinden over de inhoud van de betreffende lunch scholing en bevat daarnaast een Teams-link.

Wilt u graag deelnemen, maar ontvangt u nog geen uitnodiging, neem dan contact op met chronischezorg@hadoks.nl. Uw adres wordt dan toegevoegd aan de mailing lijst.

Voor het bijwonen van deze lunch scholingen is helaas geen accreditatie mogelijk, wel kunnen wij u achteraf een bewijs van deelname toesturen.

Deze lunches vinden plaats tussen 12.15 uur en 13.15 uur.

Neem bij vragen of voor meer informatie gerust contact met ons op.