Regionale Transmurale Afspraken CVA/TIA

De Regionaal Transmurale Afspraken (RTA) beschrijft het zorgproces bij patiënten met (een verdenking op) een TIA of CVA en is gebaseerd op de NHG standaard beroerte, NHG standaard CVRM, CBO richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding en Regionaal protocol Inrichting acute beroertezorg regio West.  

Deze RTA is opgesteld door neurologen, (kader)huisartsen, revalidatiearts, verpleegkundig specialist en beleidsmedewerker uit de regio Haaglanden.

De RTA beschrijft de verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners met betrekking tot de diagnostiek, de verwijzing naar de tweede lijn en de terugverwijzing van de tweede naar de eerste lijn, hoofdbehandelaarschap, behandeling, controles, voorlichting en informatievoorziening en dossiervoering. 

Kaderhuisarts hart- en vaatziekten Erik van Duin en neuroloog bij het HagaZiekenhuis Karlijn de Laat, vertellen in deze korte vlog de kernpunten van de RTA CVA/TIA.

Kernboodschappen

Insturen bij een CVA

Bij een CVA is het window voor insturen naar het ziekenhuis verlengd naar 24 uur. In het ziekenhuis wordt beoordeeld of de patiënt behandeld kan worden met intraveneuze therapie (IVT) of intra-arteriële therapie (IAT).

Insturen bij een TIA (zie samenvattingsschema, tabel 1)

  • Overweeg om een patiënt met een TIA en een hoog risico op een nieuw infarct direct in te sturen naar de SEH.
  • Stuur de patiënt met TIA en een hoog risico ook direct in, als de patiënt niet <24 uur op een TIA poli gezien kan worden (vrijdag, zaterdag, zondag).
  • Indien aangemeld bij ambulance: ambulanceprofessional overlegt direct met de neuroloog voor besluit insturen naar SEH of TIA poli en koppelt terug aan huisarts als patiënt poliklinisch gezien wordt.

Bloedverdunners

Dubbeltherapie trombocytenaggregatieremmers: op indicatie krijgt een deel van de patiënten met een TIA of herseninfarct in de 2e lijn naast clopidogrel gedurende drie weken ook acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium.

CVRM-zorg

Deze vindt plaats bij de huisarts na ontslag uit de 2e lijn (verpleegafdeling of TIA-poli). Includeer alle patiënten met doorgemaakt CVA/TIA in ketenzorg CVRM secundaire preventie (zeer hoog risico patiënt).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de RTA CVA/TIA, dan kunt u contact opnemen met Margot van der Salm via mvandersalm@hadoks.nl.

Wij hebben voor u een overzichtelijk
schema gemaakt van de routing bij verdenking van CVA/TIA.