Commissies

Adviescommissie Acute zorg

De Adviescommissie Acute zorg geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Hadoks over het beleid rondom de Acute zorg.

 • Linda van Leeuwen (voorzitter) – huisarts
 • Susanne Noordermeer (secretaris) – beleidsadviseur en projectleider
 • Gül Bagci – postassistent
 • Getty Bennet – triagist
 • Nienke ten Berge – huisarts
 • Thecla van Dun – huisarts en kernteam telefoonarts
 • Mart den Heijer – mobiel assistent
 • Hilde de Hoog – manager Acute zorg
 • Joris Hoogslag – huisarts
 • Wim Jabroer – huisarts
 • Dave Kakkenberg (toebehoorde namens de Coöperatie) – huisarts
 • Mariette Makkink – huisarts
 • Naomi Minderhout – medisch manager en huisarts
 • Inge de Moel – verpleegkundig specialist

Adviescommissie Huisartsen- en Multidisciplinaire zorg

De Huisartsen- en Multidisciplinaire zorg geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Hadoks over het beleid rondom de dagzorg.

 • Robert Jan de Vos (voorzitter) – huisarts
 • Margot van der Salm (secretaris) – beleidsadviseur
 • Beatrice Altink-Smit – huisarts
 • Karin van Berkel – POH
 • Saar de Booij – manager Dagzorg
 • Karin Busch – team- en relatiemanager dagzorg
 • Verena Dirkse – huisarts
 • Anne-Wil Eewold – team- en relatiemanager ouderenzorg
 • Fleur Heijerman – POH en praktijkmanager
 • Cuinera Hoekstra – huisarts
 • Sash Ishwardat – Praktijkmanager
 • Ingrid Kroon – CMO
 • Diederik Leerentveld – huisarts, toebehoorde van de coöperatie
 • Mariëlle Schingenga – huisarts
 • Ilse Schouten – POH-somatiek
 • Dylan Watzeels – Leefstijlcoach
 • Glynis van der Windt – diëtist

Calamiteitencommissie

De Calamiteitencommissie doet binnen Hadoks Acute zorg onafhankelijk onderzoek volgens de richtlijnen van de IGJ, na een melding van een (mogelijke) calamiteit ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

 • Cato Hablé (voorzitter) – huisarts
 • Noor Snoek (vice voorzitter) – verpleegkundig specialist
 • Rob Alkemade – huisarts
 • Kawita Bhaggoe – verpleegkundig specialist
 • Jantine Kornneef – huisarts
 • Mieke de Korte – triagist
 • Peter Lohbeck – mobiel assistent
 • Pam Mulder – verpleegkundig specialist
 • Luuk Ouwerkerk – huisarts

Roostercommissie

De Roostercommissie geeft advies over de inzet van huisartsen op de Huisartsenposten en op het Triagecentrum.

 • Linda van Leeuwen
 • Mariette Makkink

Adviescommissie wetenschappelijk onderzoek

De Adviescommissie wetenschappelijk onderzoek beoordeelt aanvragen voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Ze bekijken of het onderwerp van toepassing is in onze populatie, of het verantwoord is om de data te delen en of er nog aanpassingen nodig zijn in het onderzoeksvoorstel.

 • Sytske van Bruggen (voorzitter)
 • Jan Wuister – huisarts
 • Robert-Jan de Vos – huisarts
 • Sabine van Dijk – huisarts

Bij de commissie zijn drie huisartsen aangesloten. Om ook het verpleegkundig perspectief mee te nemen, worden voorafgaand aan de beoordeling door de huisartsen tevens de vakteams geraadpleegd.

NB: i.v.m. privicy worden niet alle contactgegevens in dit overzicht getoond. De contactgegevens kunt u vinden in ISMASH onder adresboek. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van Hadoks op 070 302 98 20 (tijdens kantooruren) – info@hadoks.nl