Commissies

Adviescommissie Acute zorg

De Adviescommissie Acute zorg geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Hadoks over het beleid rondom de Acute zorg.

 • Joris Hoogslag
 • Wim Jabroer
 • Mariette Makkink
 • Linda van Leeuwen
 • Nienke ten Berge
 • Astrid Bijlard
 • Jojanneke Kant
 • Dave Kakkenberg (toebehoorde namens de Coöperatie)
 • Hilde de Hoog
 • Lex de Lange
 • Willemijn Houtman
 • Susanne Noordermeer

Adviescommissie Chronische zorg

De Adviescommissie Chronische zorg geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Hadoks over het beleid rondom de dagzorg.

 • Jerry Ramadhin
 • Cuinera Hoekstra
 • Maurits Vinkers
 • Jacobine Bos
 • Robert Jan de Vos
 • Verena Dirkse
 • Beatrice Smit
 • Samira el Boustatie
 • Vanessa Bergenhenegouwen
 • Berdien van Wezel
 • Evelien van der Schoor

Calamiteitencommissie

De Calamiteitencommissie doet binnen Hadoks Acute zorg onafhankelijk onderzoek volgens de richtlijnen van de IGJ, na een melding van een (mogelijke) calamiteit ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

 • Con de Putter (voorzitter)
 • Noor Snoek
 • Cato Hable
 • Luuk Ouwerkerk
 • Rob Alkemade
 • Jantine Kornneef
 • Pam Mulder
 • Peter Lohbeck
 • Mieke de Korte

Roostercommissie

De Roostercommissie geeft advies over de inzet van huisartsen op de Huisartsenposten en op het Triagecentrum.

 • Linda van Leeuwen
 • Mariette Makkink

Transitiewerkgroep 1e en 2e lijn

Deze werkgroepen zijn betrokken bij de invulling van de transitie van zorg van de 2e naar de 1e lijn.

Teleconsultaties

 • Wouter Bongers
 • Peter Ottengraf

Meekijkconsulten

 • Sabine van Dijk

Meekijkconsult HAP/SEH

 • Maaike Lunstroot

Zorg in zicht

 • Marjan Venekamp
 • Nicole Coster

Dermatologie/eczeem

 • Nicole Stevens
 • Verena Dirkse

Gynaecologie

 • Maaike Lunstroot
 • Pepijn van Aken
 • Roger Schnackers

Kleine verrichtingen

 • Nafisa Raheel-Maqbool
 • Marielle Schingenga

Adviescommissie wetenschappelijk onderzoek

De Adviescommissie wetenschappelijk onderzoek beoordeelt aanvragen voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, waarbij ze kijken of het onderwerp van toepassing is in onze populatie, of het verantwoord is om de data te delen en of er nog aanpassingen nodig zijn in het onderzoeksvoorstel.

 • Jan Wuister
 • Robert-Jan de Vos
 • Sabine van Dijk

NB: i.v.m. privicy worden niet alle contactgegevens in dit overzicht getoond. De contactgegevens kunt u vinden in ISMASH onder adresboek. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van Hadoks op 070 302 98 20 (tijdens kantooruren) – info@hadoks.nl