GGD Haaglanden zoekt huisartsen voor interview! Doet u mee?

Ongeveer de helft van patiënten die een suïcidepoging doet, bezoekt in de weken voor de poging de huisarts. De klachten waarmee patiënten zich melden wijzen niet noodzakelijkerwijs op een naderende suïcide. Suïcidepreventie is een belangrijk speerpunt binnen de gemeente Den Haag en de rol van huisartsen is hierbij essentieel.

GGD Haaglanden wil daarom 10 tot 20 Haagse huisartsen interviewen over hoe zij hun rol zien, welke knelpunten zij ervaren en wat ze nodig hebben ten aanzien van suïcidepreventie. Er wordt gezocht naar zowel huisartsen die positief staan tegenover hun rol bij suïcidepreventie als huisartsen die hier minder positief tegenover staan.

Als u bereid bent over dit onderwerp geïnterviewd te worden of als u vragen heeft over het onderzoek dan kunt u dit aangeven bij Regina van der Meer (GGD Haaglanden, afdeling Epidemiologie) en een mail sturen naar regina.vandermeer@ggdhaaglanden.nl.