Op verzoek van Hadoks start de Health Campus Den Haag een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg in regio Haaglanden. Wij zijn trots op deze samenwerking en verwachten dat wij met de resultaten van dit op data gefundeerde wetenschappelijk onderzoek, oplossingsrichtingen kunnen bepalen voor duurzame huisartsenzorg in onze regio.

Het wetenschappelijk onderzoek zal zich richten op de te verwachten zorgvraag binnen de regio. De Raad van Bestuur heeft samen met het coöperatiebestuur van Hadoks een aantal kernvragen geformuleerd, waarna onderzoekers Marc Bruijnzeels en Jeroen Struijs van de Health Campus een daarop aansluitend onderzoeksplan hebben opgesteld.

Ontwikkeling zorgvraag en zorgaanbod

Het onderzoeksteam zal onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de zorgvraag ten opzichte van het zorgaanbod in de komende vijf tot tien jaar. Ook wordt er onderzocht hoe groot de invloed van deze factoren is op de verhouding tussen vraag en aanbod, en of de factoren geanalyseerd kunnen worden met behulp van de data-infrastructuur die bij de Health Campus Den Haag/CBS voor handen is.

Het onderzoeksteam van de Health Campus Den Haag gaat de aankomende maanden aan de slag om op data gefundeerde antwoorden te krijgen op de onderzoeksvragen. Naar verwachting wordt het onderzoek voor augustus dit jaar afgerond.

Toetreding tot programmabestuur van de Health Campus Den Haag

Sinds kort maakt Hadoks onderdeel uit van het Programmabestuur van de Health Campus Den Haag. Hierdoor krijgt de huisartsenzorg een grotere stem bij de inrichting van wetenschappelijke onderzoeksprojecten in onze regio, en ook bij de huisartsenopleiding en bij het onderwijs aan geneeskundestudenten.

Rob Jansen, voorzitter Raad van Bestuur van Hadoks: “Met deze samenwerking kunnen wij de interventies in onze regio op basis van wetenschappelijk onderbouwing Quadruple Aim monitoren”.

Quadruple Aim is een aanpak die staat voor het duurzaam organiseren van zorg. Deze bestaat uit vier doelstellingen: het verbeteren van de gezondheid van een populatie, het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, het verlagen van de kosten en het verbeteren van de ervaring van patiënten en zorgprofessionals.

Rob geeft aan dat hij verwacht dat de huisartsenzorg veel aan de toetreding gaat hebben. “Het delen van bijvoorbeeld routinezorgdata van huisartsen, ziekenhuizen, GGZ en SES-data van de gemeente maken het mogelijk om op basis van deze big data de wijken veel beter in kaart te brengen. Hierdoor kan veel gerichter en onderbouwd besloten worden welke zorginterventies in welke wijk naar verwachting het meeste zinvol zijn.”

De missie van de Health Campus Den Haag is om vanuit verschillende wetenschappelijke en klinische invalshoeken een bijdrage te leveren aan een gezonde levensverwachting voor iedereen. Er wordt gekeken naar medische, sociale en omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van inwoners. Om dit te bereiken zijn naast Hadoks ook de Haagse ziekenhuizen, Parnassia, GGD Haaglanden, Haagse Hogeschool en de gemeente Den Haag lid van het programmabestuur.

Met de resultaten van dit onderzoek verwachten wij nog betere doelstellingen te kunnen formuleren voor de huisartsenzorg op de korte, middellange en lange termijn.

Klik hier voor een overzicht van lopende en afgeronde onderzoeken via Health Campus Den Haag.