Nierschade

Om de zorg in de Haagse regio goed af te stemmen, werken verschillende professionals samen onder de naam Haagse Nieren. Een samenwerkingsverband waarbij de betrokkenen zich bezighouden met vragen als: wanneer verwijzen we een patiënt naar het ziekenhuis en vooral ook: wanneer verwijzen we een patiënt terug naar zijn of haar eigen huisarts voor de verdere zorg in de 1e lijn en welke andere zorgverleners betrekken we daarbij.

De RTA’s zijn opgesteld door diverse zorgverleners uit de regio Haaglanden zoals: medisch specialisten, (kader)huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten. De betrokken partijen zijn: Hadoks, Arts en Zorg, SHG, HagaZiekenhuis, HMC, Harteraad, LUMC – Campus Den Haag, GGD Haaglanden en Gemeente Den Haag.

Regionaal Transmurale Afspraken

De RTA Chronische Nierschade Regio Haaglanden is een regionale uitwerking van de landelijke richtlijn chronische nierschade 2018. Het doel is om goede nefrologische zorg te leveren aan iedere patiënt met een vorm van nierschade. Zoveel mogelijk via de huisarts en dicht bij huis, waar nodig in het ziekenhuis. Teleconsultatie is daarbij een belangrijk hulpmiddel om het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis te beperken en de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden.

Het beschrijft de verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners, de diagnostiek, de verwijzing naar de tweede lijn en de terugverwijzing van de tweede naar de eerste lijn, hoofdbehandelaarschap, behandeling, controles, voorlichting, informatievoorziening en dossiervoering.

Ook is er een top 10 gemaakt met risicomedicatie bij chronische nierschade.