Andrea de Groot

Algemeen lid CAR

Contact: CAR@hadoks.nl / adegroot@hadoks.nl

Mijn naam is Andrea de Groot en ben pedagoog (onderwijskundige) en psycholoog (gz- en ouderen).

Na mijn eerste studies (tropische landbouwhuishoudkunde en gezondheidskunde) heb ik enige jaren in het middelbaar onderwijs gewerkt als docent, decaan, onderwijs coördinator en plaatsvervangend directeur. Omdat het begeleiden van jongeren en ouderen altijd in mijn belangstelling heeft gestaan, ben ik weer gaan studeren.

Daarna heb ik gewerkt in diverse instellingen voor de gezondheidszorg als staflid, vertrouwenspersoon, gz-en ouderen psycholoog, mediator en communicatietrainer. In het hoger onderwijs heb ik  jarenlang studenten mogen begeleiden als psycholoog en studiebegeleider.

Daarnaast was ik staflid onderwijsontwikkeling, stagebegeleider en examinator voor o.a, verpleegkundigen. 

Naast mijn werk ben ik jarenlang voor meerdere mensen mantelzorger geweest en heb ik diverse maatschappelijke functies bekleed o.a. bij Medisch Centrum Haaglanden (lid PKC), voorzitter en president van lokale en landelijke service clubs, onderwijscontactgroepen, Stichting maatschappelijke dienstverlening e.d..

Aangezien ik mij in mijn hele leven heb bezig gehouden met het begeleiden van jonge mensen en ouderen, vind ik het nu, als lid van de CAR, een uitdaging om de kwaliteit van de door Hadoks geleverde zorg te optimaliseren en te bewaken, voor alle cliënten en patiënten in de regio Haaglanden die acute, chronische of huisartsenzorg  nodig hebben.