Zorg in zicht (oogheelkunde)

Het project ‘Zorg in zicht’ richt zich op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van oogzorg in het ziekenhuis en organiseert deze in de eerste lijn. Het project is een samenwerking tussen huisartsen, optometristen, Haaglanden Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis.

In dit project kan de huisarts als hoofdbehandelaar, bij de volgende gedefinieerde groep zorgvragen, verwijzen naar een bij het project aangesloten en hiervoor speciaal geselecteerde optometrist, werkzaam in een optiekwinkel, in plaats van naar de oogarts in het ziekenhuis:

  • Geleidelijke visusdaling
  • Screening op glaucoom
  • Het persisterend droge oog
  • Refractiestoornis kinderen vanaf 10 jaar
  • Flitsen en/of bewegende vlekken langer dan 4 weken bestaand

De patiënt wordt veelal binnen 2 weken gezien door een optometrist in de optiekwinkel. De optometrist voert het onderzoek uit en koppelt het resultaat terug aan de patiënt en rapporteert de uitslag naar de huisarts (via ZorgDomein of zorgmail). De huisarts kan, als hoofdbehandelaar, de patiënt of zelf behandelen of alsnog doorverwijzen naar de oogarts. In het laatste geval is de patiënt sneller aan de beurt. De optometrist en de huisarts hebben een mogelijkheid tot teleconsultatie met de oogarts bij twijfel over de behandeling of een verwijzing naar de 2e lijn (met toestemming patiënt).

Daar de oogzorg in de eerste lijn is georganiseerd geldt er geen eigen risico voor de patiënt bij verwijzing naar de optometrist.

De oogarts in het ziekenhuis zal zich meer kunnen richten op de zwaardere tweedelijnszorg en zet zich daarnaast in om de kwaliteit in de eerstelijns oogheelkundige diagnostiek te verhogen door het begeleiden van de optometristen. 

Daar dit project een nieuwe werkwijze betreft, is er voor de deelname aan dit project een scholing verplicht voor de huisartsen.

Het project is met de volgende huisartspraktijken gestart op 1 juli 2020:

– Gezondheidscentrum Hubertusduin
– Gezondheidscentrum Statenkwartier
– Huisartsenpraktijk Zonneoord
– Huisartsenpraktijk Hoekstra & De Doelder

Komende 3 jaar zal het project geleidelijk verder worden uitgerold in regio Haaglanden.

Heeft u vragen over het project Zorg in Zicht, neem dan contact op met Monique Stegeman: MStegeman@hadoks.nl