Regionale samenwerking voor teleconsultatie

Huisartsen kunnen nu ook een medisch specialist van het HagaZiekenhuis of HMC raadplegen middels een teleconsult via ZorgDomein.

Bij niet-spoedeisende vragen stuurt de huisarts alle relevante medische gegevens van de patiënt naar de medisch specialist. Ook foto’s en bijlagen, zoals een ECG of longfunctie, kunnen worden meegestuurd. Na beoordeling ontvangt de huisarts binnen twee werkdagen een diagnose- of behandeladvies van de medisch specialist.

Waarom teleconsultatie?

  • De huisarts krijgt van de medisch specialist een behandeladvies waardoor een verwijzing naar het ziekenhuis en/of een herhaalbezoek voorkomen kan worden.
  • Patiënt hoeft niet naar het ziekenhuis.
  • Medisch specialist kan zonder verstoring en gericht op de meegestuurde informatie de casus bekijken en de huisarts advies geven.
  • Teleconsulatie gaat niet af van het eigen risico van de patiënt.

Teleconsultatie kan worden ingezet bij nieuwe en bestaande patiënten, bij laagcomplexe en niet-spoedeisende situaties.

Stand van zaken april 2020


In regionaal overleg wordt met de zorgverzekeraars gesproken over regio-contractering en het vaststellen van de tarieven voor meekijk- en teleconsulten en de vergoeding voor de huisarts en medisch specialist.

Heeft u vragen over teleconsultatie, neem dan contact op met Nanette van Hooijdonk –nvanhooijdonk@hadoks.nl