Eén regionaal HIS / HAPIS

In de visie van Hadoks op digitalisering wordt een belangrijke positie gegeven aan de inrichting van een ‘regionale basisinfrastructuur’, bestaande uit één geïntegreerd HIS (Huisartsen Informatie Systeem) en HAPIS (Huisartsenpost Informatie Systeem) voor de regio Haaglanden.

‘Met één regionale HIS-HAPIS oplossing nemen we als huisartsen in de regio Haaglanden een onmisbare en grote stap om onze patiënten toekomstbestendige zorg te verlenen’

De ledenraad van Hadoks heeft ingestemd met deze visie en inmiddels is het project ‘Eén regionaal HIS/HAPIS’ in volle gang. Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de voortgang van het project. Ook kunt u hier informatie en documenten vinden die betrekking hebben op het project.

Hier vindt u een overzicht van de nieuwsbrieven die verstuurd zijn. Ook kunt u hier documenten vinden die betrekking hebben op het project.

Contact

Wilt u meer weten over het project ‘Eén regionaal HIS/HAPIS’ of heeft u een vraag aan het projectteam, stuur dan een email naar HIS@hadoks.nl.