Praktijkmanagement

Als huisarts krijgt u steeds meer te doen. Denk aan keten­zorg, substi­tutie, zelf­manage­ment en multi­discipli­naire samen­werkingen. Al deze zaken moet u goed zien te ver­talen naar uw dage­lijkse prak­tijk, zoals in uw per­soneels­beleid, financiën, auto­mati­sering en accre­ditatie. De praktijk­manager helpt u graag om uw praktijk (weer) op orde te brengen en verder te professionaliseren.

Een praktijkmanager die past bij uw praktijk

Hadoks Praktijkondersteuning heeft praktijkmanagers in dienst die huisartsen in de regio Haaglanden kunnen ondersteunen. De voordelen hiervan zijn:

 • Hadoks kan een praktijkmanager leveren voor lagere tarieven dan andere externe partijen. De huisarts betaalt als extra bijdrage € 12,50 per uur aan Hadoks
 • Hadoks heeft praktijkmanagers in eigen dienst en borgt de kwaliteit met een eigen kwaliteitskader
 • Hadoks ondersteunt de praktijkmanager op vakinhoudelijke gebieden, zoals financiën en HR-vraagstukken
 • Hadoks draagt zorg voor de declaratie bij de zorgverzekeraar en de huisarts heeft geen omkijken naar contractering, verantwoording en werkgeverschap
 • Hadoks onderhoudt contacten met de zorgverzekeraar over actuele ontwikkelingen op het gebied van praktijkmanagement

Waarmee kan de Hadoks praktijkmanager u ondersteunen?

 • De missie en de visie van uw praktijk vormgeven
 • Aansturen van uw personeel, ook bij tijdelijke of structurele onderbezetting van een leidinggevende
 • De inzetbaarheid van uw personeel optimaliseren
 • Implementeren van nieuwe wet- en regelgeving
 • De praktijkaccreditatie coördineren
 • Begrotingen opstellen en de jaarrekening coördineren
 • Contact onderhouden met zorgverzekeraars
 • Ervoor zorgen dat alles reilt en zeilt binnen uw praktijk
 • Initiëren van externe projecten en contacten met bijvoorbeeld de gemeente en een zorggroep

Meer informatie of vragen?

Heeft u interesse in een samenwerking voor uw praktijkmanagement? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan via info@hadoks.nl of bel (070)302 98 20.