Inhoud zorgprogramma Ouderenzorg

De zorg voor ouderen in onze regio vindt plaats volgens het visiedocument toekomstbestendige ouderenzorg in de regio Haaglanden, gebaseerd op de landelijke Handreiking kwetsbare ouderen. Per wijk kan het binnen onze regio verschillen hoe de zorg precies is ingericht. Dit hangt af van bijvoorbeeld de behoefte die er speelt binnen een wijk. Wilt u graag deelnemen aan het zorgprogramma Ouderenzorg, en heeft u nog geen KIS-account, neem dan contact met ons op via Chronischezorg@Hadoks.nl. Hadoks faciliteert de implementatie van het KIS binnen uw praktijk, en wij bieden trainingen aan voor een optimaal gebruik van het KIS.

KIS

Om deel te kunnen nemen aan het programma Ouderenzorg, is het noodzakelijk dat u gebruikmaakt van het Keten Informatie Systeem (KIS) van Philips Vital Health, die de ouderenzorgmodule bevat. Hadoks stelt deze beschikbaar en faciliteert de implementatie van het KIS binnen uw praktijk. Daarnaast bieden wij trainingen aan voor het optimaal gebruik van het KIS. Ook hebben wij een verkort stappenplan opgesteld voor het gebruik van de KIS-module Ouderenzorg.

GPO

Meer informatie over de werking van de module Ouderenzorg en uitleg over bijvoorbeeld het GPO (gestructureerd periodiek overleg), leest u in deze werkinstructie. Ook hebben wij een overzicht gemaakt van hoe u een gestructureerd periodiek overleg inricht.

Terug naar

Consultatie en verwijzing SO

Ouderenzorg is multidisciplinaire, afgestemde en proactieve zorg. Samenwerking met een specialist ouderengeneeskunde-1e lijn is hierbij essentieel.

Mocht u op zoek zijn naar een specialist ouderengeneeskunde dan kunt u bij volgende organisaties terecht:

  • Florence
  • Gericall
  • HWW
  • Novicare
  • Parnassia
  • Respect
  • WZH

Download gerust het overzicht met contactgegevens van de specialisten ouderengeneeskunde.

Op patiëntniveau kunt u via ZorgDomein verwijzen naar een specialist ouderengeneeskunde.

Heeft u nog geen structurele samenwerking met een SO, dan kunt u voor telefonische consultatie 7 dagen per week tussen 08.30-22.00 terecht bij de regionale dienstdoende specialist ouderengeneeskunde op telefoonnummer 088-0025080.

Advance Care Planning

Een belangrijk onderdeel van ouderenzorg binnen uw praktijk is de Advance care planning (ACP), ofwel vroegtijdige zorgplanning. Dit is een proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en vastlegt. Op de website van VTZ vindt u uitgebreide informatie over wat hierbij komt kijken, hoe u deze gesprekken voert en vastlegt en hoe u de planning rondom ACP aanpakt.

Meer achtergrondinformatie over zorgplanning vindt u in de landelijke leidraad proactieve zorgplanning.

Download hier het overzicht van ouderenzorg-gerelateerde organisaties in regio Haaglanden.

Netwerk van zorgorganisaties

Afhankelijk van hoe de zorg specifiek in uw wijk is ingeregeld, heeft u te maken met verschillende zorgverleners en -organisaties. Binnen de regio Haaglanden faciliteert en stimuleert Vereniging Transmurale Zorg (VTZ) de onderlinge samenwerking van verschillende zorgaanbieders. Onder deze stichting vallen verschillende netwerken en kennisgroepen waar Hadoks deel van uitmaakt. Deze netwerken geven u belangrijke informatie rondom ouderenzorg:

Overige gerelateerde netwerkorganisaties

  • Haagsche Zin; geestelijke verzorging in de thuissituatie.
  • Filica; een toegankelijk en informatief online platform dat ouderen en naasten helpt om een keuze te maken voor een zorginstelling, wanneer thuis wonen voor ouderen niet meer gaat.