Inhoud zorgprogramma Ouderenzorg

De zorg voor ouderen in onze regio vindt plaats volgens de Handreiking kwetsbare ouderen. Per wijk kan het binnen onze regio verschillen hoe de zorg precies is ingericht. Dit hangt af van bijvoorbeeld de behoefte die er speelt binnen een wijk.

KIS Vital Health

Om deel te kunnen nemen aan het programma Ouderenzorg, is het noodzakelijk dat u gebruikmaakt van het Keten Informatie Systeem (KIS) van Philips Vital Health, die de ouderenzorgmodule bevat. Hadoks stelt deze beschikbaar en faciliteert de implementatie van het KIS binnen uw praktijk. Daarnaast bieden wij trainingen aan voor het optimaal gebruik van het KIS. Ook hebben wij een verkort stappenplan opgesteld voor het gebruik van de KIS-module Ouderenzorg.

Meer informatie over de werking van de module Ouderenzorg en uitleg over bijvoorbeeld het GPO, leest u in deze werkinstructie. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben over het KIS, dan kunt u contact opnemen met Nicole Lock.

Wilt u graag deelnemen aan het zorgprogramma Ouderenzorg, en heeft u nog geen KIS-account, neem dan contact op met Chronischezorg@Hadoks.nl. Hadoks faciliteert de implementatie van het KIS binnen uw praktijk, en wij bieden trainingen aan voor een optimaal gebruik van het KIS.

Advance Care Planning

Een belangrijk onderdeel van ouderenzorg binnen uw praktijk is de Advance care planning (ACP), ofwel vroegtijdige zorgplanning. Dit is een proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en vastlegt. Op de website van STZ vindt u uitgebreide informatie over wat hierbij komt kijken, hoe u deze gesprekken voert en vastlegt en hoe u de planning rondom ACP aanpakt.

Meer achtergrondinformatie over zorgplanning vindt u in de landelijke leidraad proactieve zorgplanning.

Netwerk van zorgorganisaties

Afhankelijk van hoe de zorg specifiek in uw wijk is ingeregeld, heeft u te maken met verschillende zorgverleners en -organisaties. Binnen de regio Haaglanden faciliteert en stimuleert Stichting Transmurale Zorg (STZ) de onderlinge samenwerking van verschillende zorgaanbieders. Onder deze stichting vallen verschillende netwerken en kennisgroepen waar Hadoks deel van uitmaakt. Deze netwerken geven u belangrijke informatie rondom ouderenzorg:

Wilt u graag deelnemen aan het zorgprogramma Ouderenzorg, en heeft u nog geen KIS-account, neem dan contact met ons op.

Externe ondersteuning

Wanneer u bij de begeleiding van een patiënt extra ondersteuning nodig heeft, kunt u een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) consulteren. Via ZorgDomein kunt u verwijzen naar een SO van Florence, WoonZorgcentra Haaglanden of bij Haagse Wijk- en Woonzorg.

Een dienstdoende SO kan ook zeven dagen per week van 08.30 – 21.00 uur telefonische worden geconsulteerd via 088 – 002 5080.

Crisis situatie

Vindt er tijdens de ANW-uren een crisis situatie plaats met uw patiënt waarbij u een bed nodig heeft (ELV-hoog complex, laag, hospice etc.), neem dan contact op met Transfer Informatiepunt Haaglanden: 070 – 756 1666.