Vergoeding van teleconsultatie via ZorgDomein

Met ingang van 1 juli 2021 heeft Hadoks via ZorgDomein een regiocontract Teleconsultatie afgesloten met CZ en Menzis.

Er is één regiotarief gecontracteerd waarin de vergoeding voor de medisch specialisten van het HagaZiekenhuis, het HMC en de Hadoks huisarts is opgenomen.

De vergoeding voor de huisarts is inclusief het consult van waaruit de diagnose en/of behandelvraag voortkomt. Dit betekent dat in het geval de huisarts een teleconsultatie via ZorgDomein doet er geen apart consult gedeclareerd mag worden bij de zorgverzekeraar.

Hadoks draagt zorg voor het declareren van deze teleconsultaties bij de zorgverzekeraar en het vergoeden daarvan aan huisartsen en ziekenhuizen.

Contact

Heeft u vragen over declaratie en/of facturatie van teleconsultatie, neem dan gerust contact op met onze debiteurenafdeling.