Vasculair Risicomanagement

Zorgprogramma Vasculair Risicomanagement Primaire Preventie (CVRM-PP)

Dit zorgprogramma biedt optimale ketenzorg behandeling van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ). Hierdoor kan het risico op eerste of nieuwe HVZ en het risico op complicaties en sterfte als gevolg van HVZ worden verminderd. De praktijkondersteuner en huisarts stellen samen met de patiënt een individueel plan op waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt maximaal gestimuleerd wordt. Kern van het programma is een leefstijlgerichte en wijkgerichte aanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de sociale kaart om de patiënt in contact te brengen met de juiste zorgverleners.  

Het zorgprogramma van VRM  voldoet aan de standaarden en richtlijnen van de NHG en Platform Vitale Vaten.

Welke patiënt kan deelnemen?

Patiënt voldoet aan één of meer van de onderstaande criteria:

 • Hypertensie en medicatie daarvoor, ongeacht leeftijd (indicatie volgens NHG standaard).
 • Hypercholesterolemie en medicatie daarvoor, ongeacht leeftijd (indicatie volgens NHG standaard).
 • Patiënt met risico schatting: ouder dan 70 jaar met verhoogd 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ van ≥20%, of ≥10% bij aanvullende risicofactoren.

Welke patiënt hoort niet in dit keten zorgprogramma?

 • Patiënt in zorgprogramma Diabetes mellitus type 2. 
 • Patiënt in zorgprogramma VRM SP.
 • Patiënt wil/ kan niet. 
 • Andere reden naar oordeel van de behandelend arts. 

Wanneer kan ik als praktijk deelnemen aan VRM- PP?

 • Praktijk neemt deel aan ketenprogramma VRM Secundaire Preventie.
 • Praktijk heeft de streefwaarde behaald van de procesindicatoren van alle deelnemende zorgprogramma’s.
 • Voor start DBC VRM PP heeft praktijk middels dossieronderzoek vastgesteld wie in aanmerking komt voor inclusie in de keten.
 • U heeft voldoende POH uren ter beschikking.
 • POH en huisarts hebben voldoende kennis van het VRM spreekuur.
 • Streefwaarden procesindicatoren VRM PP zijn uiterlijk een half jaar na aanvang DBC behaald.
 • Na aanmelding volgt er een afspraak met de stafverpleegkundige. Hierna volgt advies over definitieve deelname.

Wat is de meerwaarde van Hadoks? 

Ondersteuning in de praktijk bij opstarten en uitvoeren VRM spreekuur door de stafverpleegkundige van Hadoks;
Ondersteuning bij wijkgericht werken en samenwerking;
Scholing gericht op VRM spreekuur: zoals VRM lunches, scholing , stress management bij VRM patiënten. 

Wilt u starten met VRM- VVR? 

Met de stafverpleegkundige kunt u uw deelname bespreken. U kunt hiervoor een mail sturen naar chronischezorg@hadoks.nl of bellen naar (070)820 08 30.

Meer informatie over standaarden en richtlijnen vindt u hieronder:
NHG standaard
Samenvatting NHG Standaard
Zorgstandaard Vitale Vaten

In het praktijkdocument VRM vindt u de vertaal slag van de richtlijnen naar de huisartsenpraktijk. Dit praktijkdocument bestaat uit:

 • De omschrijving van de populatie Vasculair Risico management Primaire en Secundaire Preventie.
 • Hoe een patiënt te includeren in de ketenzorg en dit te registreren in uw HIS.
 • Individueel zorgplan.
 • Zorgproces.
 • Verwijzen stoppen met roken.
 • Bewegen en voeding.

Het praktijkdocument VRM is bedoeld voor de huisartsenpraktijk en de bij de ketenzorg betrokken teamleden in de huisartsenpraktijk.

Factsheet VRM-PP
Factsheet VRM-SP