Regionale Transmurale afspraken Hartfalen

In deze RTA Hartfalen vindt u – naast de gemaakte afspraken – ook een business case die laat zien hoeveel patiënten met hartfalen er naar verwachting bijkomen, en wat het effect zal zijn (qua aantallen patiënten en qua kosten) van intensieve samenwerking tussen 1e en 2de lijn. Op basis van deze business case, zijn met de zorgverzekeraar financiële afspraken gemaakt.

Om meer aandacht te creëren voor hartfalen in de huisartsenpraktijk, heeft de Hartstichting een digitale toolkit samengesteld. Bekijk en download de toolkit op hun website.

Heeft u als huisarts interesse heeft in deelname aan ketenzorg Hartfalen, dan kunt u contact opnemen met Margot van der Salm.

Onze RTA’s zijn opgesteld door diverse zorgverleners uit de regio Haaglanden zoals: medisch specialisten, (kader)huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten.