Regionale Transmurale Afspraken Hart voor Vrouwen

Vrouwen die tijdens de zwangerschap hypertensie, diabetes, (pre)eclampsie of HELLP-syndroom hebben doorgemaakt, lopen een hoger risico op hart- en vaatziekten. Om deze vrouwen een passend preventie- en zorgaanbod aan te kunnen bieden is een goede overdracht van 2e naar 1e lijn. Om deze vorm van integrale zorg in de regio Haaglanden mogelijk te maken werken vanuit de werkgroep Haagse Vaten gynaecologen, vasculair internisten, cardiologen, huisartsen en verloskundigen samen binnen het project Hart voor Vrouwen dat door de LUMC campus onderzoeksmatig wordt ondersteund.

Hier vindt u het bijbehorende protocol, en een diagnostiekkaart.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Nanette van Hooijdonk.

Speciaal voor huisartsenpraktijken hebben
wij een diagnostiekkaart opgesteld.