Deelnemen aan ketenzorg

Hadoks biedt verschillende gecontracteerde zorgprogramma’s voor chronisch zieke patiënten:

  • Diabetes (DM2)
  • Longziekten (COPD en Astma)  
  • Verhoogd Vasculair Risico, hart- en vaatziekten en hartfalen
  • Leefstijlbegeleiding

De zorg voor bovenstaande programma’s wordt door de huisartsenpraktijk in samenwerking met ketenpartners uitgevoerd. Hieronder vallen diëtisten, leefstijl coaches, podotherapeuten, aanbieders fundusscreening en aanbieders Stoppen met Roken. Om de twee jaar onderhandelt Hadoks met zorgverzekeraars over de tarieven en voorwaarden die de huisarts en ketenpartner ontvangt voor het uitvoeren van de zorg. 

Huisartsen en ketenpartners kunnen voor het verlenen van de chronische zorg aan patiënten een overeenkomst afsluiten met Hadoks.

Aanmelden huisartsen

Aanmelden ketenpartners

Algemene voorwaarden

Voor deelname aan de zorgprogramma’s zijn de Algemene Voorwaarden Ketenzorg van toepassing.