Ouderenzorg

Als huisarts heeft u te maken met een toenemend aantal kwetsbare oudere patiënten die langer thuis blijven wonen. Alleen de meeste kwetsbare patiënten die permanent toezicht en 24-uurzorg nodig hebben, komen in aanmerking voor verblijf in een instelling. Hier leest u wat dit betekent voor de zorg die u kunt bieden aan oudere patiënten via uw huisartspraktijk en waar Hadoks u bij kan ondersteunen.

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

Een stafverpleegkundige Ouderenzorg van Hadoks kan u en uw POH ondersteunen bij de implementatie van het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen op uw praktijk, in de wijk en de regio. Hadoks werkt hierbij samen met een geriatrisch wijknetwerk, een specialist Ouderengeneeskunde en geriater voor consultatie en overleg.

In het kort:

  • Hadoks ondersteunt de huisartspraktijk bij de berekening van de benodigde inzet van PV/POH-ouderen formatie en de vergoeding die hier tegenover staat vanuit de CZ Prestatie ouderenzorg 2; 
  • Hadoks faciliteert de implementatie van ICT ondersteuning voor uitvoering van het Zorgprogramma. De module Ouderenzorg in het KIS van Vital Health kan via Hadoks worden ingekocht. De huisarts vraagt zelf de Prestatie ICT-Tool (digitaal portaal/netwerk) bij CZ aan. Hadoks helpt u bij de verantwoording van de indicatoren richting de zorgverzekeraar;
  • De stafverpleegkundige Ouderenzorg van Hadoks ondersteunt bij de implementatie van het zorgprogramma en bij de uitvoering van het zorgbehandelplan; 
  • De stafverpleegkundige faciliteert de samenwerking van de POH Ouderenzorg met de wijkverpleegkundige door het organiseren van het wijknetwerk (GPO). 
  • Hadoks richt samen met de huisartspraktijk het geriatrische netwerk in voor het werkgebied, mede in overleg met de Gemeente en Welzijn; 
  • Hadoks biedt samen met de regionale partners scholing over het Zorgprogramma Ouderen;
  • Hadoks ondersteunt bij de implementatie van Transmurale afspraken, zoals de inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO).

Doel van zorgprogramma

Verbeteren van de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen, waardoor zij ervaren dat ze langer veilig en verantwoord thuis kunnen blijven wonen en het aantal opnames in het ziekenhuis en/of verpleeghuis en de bijbehorende kosten verminderen.

Financiering verpleegkundige ouderenzorg 

De financiering van de functie POH of PV ouderenzorg komt uit de CZ module Ouderenzorg. Zorgverzekeraars CZ, Menzis en Hadoks werken vanuit een gezamenlijk committent aan verbetering van de beschikbaarheid van de wijkverpleegkundige functie in de ouderenzorg. Hadoks staat hiervoor in nauw contact met de thuiszorgorganisaties in uw werkgebied.

Deelname en aanmelden 

Voor de huisarts:
Als u wilt starten met het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen vragen wij u een afspraak te maken voor een informatief gesprek bij u op de praktijk. U kunt hiervoor contact opnemen op telefoonnummer (070) 820 08 30 of een mail sturen naar chronischezorg@hadoks.nl

Voor netwerkpartners Geriatrie:
Als u wilt bijdragen aan het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen vragen wij u het contactformulier Aanmelding nieuwe netwerkpartner Geriatrisch Netwerk in te vullen. 
Wij vragen u om vooraf uw interesse voor samenwerking met de betreffende huisarts te bespreken.

Keten Informatie Systeem (KIS)

Hadoks maakt gebruik van het Keten Informatie Systeem (KIS) van Vital Health Software. Alle patiënten die deelnemen aan een ketenzorg programma Diabetes type 2, Astma, COPD, CVRM worden door de huisartsenpraktijk in dit systeem geregistreerd.

Meer informatie KIS
Deelname zorgprogramma’s voor huisartsen
Deelname zorgprogramma’s voor ketenpartners

Relevante links en downloads: