Keten Informatie Systeem (KIS)

Hadoks maakt gebruik van het Keten Informatie Systeem (KIS) van Vital Health Software. Alle patiënten die deelnemen aan een ketenzorg programma Diabetes type 2, Astma, COPD, CVRM worden door de huisartsenpraktijk in dit systeem geregistreerd. Het KIS is beveiligde webbased software waarvoor de huisartsenpraktijk een inlogcode krijgt. 

Het KIS biedt de volgende functionaliteiten:

  • Mogelijkheid om per zorgprogramma consulten en zorgoverzicht te registreren; 
  • Op praktijkniveau inzicht krijgen in statistieken van uw ketenzorg populatie;
  • Rapportage van indicatoren, uitbetalingen en inzicht in ketenzorg in de praktijk;
  • Verwijzen naar en veilig communiceren met ketenpartners;
  • Consulteren van kaderarts, Verpleegkundig Specialist en Internist;
  • Individuele zorgplannen.

Een voorbeeld van hoe te werken met de ouderenzorgmodule in het KIS systeem is op deze webinair terug te zien. De webinair is op 14 mei jongsleden gehouden voor het Ouderen Netwerk Rijswijk in samenwerking met Vital Health en Lijn1.

KIS training en werkinstructies

Voor het gebruik van het KIS biedt Hadoks training op locatie. U kunt zich hiervoor aanmelden via chronischezorg@hadoks.nl.

De handleidingen en werkinstructies voor huisartsen en ketenpartners vindt u in het KIS. 

Vragen of meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over het gebruik van KIS kunt u contact opnemen via (070) 820 08 30. Of u kunt rechtstreeks bellen met de Helpdesk Vital Health 0318 754 735.