Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Vanaf januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Wil een patiënt deel kunnen nemen aan een GLI dan moet hij verwezen worden door de huisarts. De huisarts kan verwijzen naar een GLI-aanbieder als een patiënt voldoet aan onderstaande verwijscriteria. In de regio Haaglanden wordt de GLI COOL aangeboden door leefstijlcoaches verbonden aan Hadoks.  Hier vindt u meer informatie en welke patiënten hiervoor in aanmerking komen.

Wat is een GLI?

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). De duur van het programma is 24 maanden, verdeeld in een begeleidingsfase en een onderhoudsfase. 
Door middel van groepsbijeenkomsten zal er door de leefstijlcoach in uw wijk het programma COOL worden aangeboden. 

Voor wie is de GLI?

De GLI is voor mensen met een matig tot extreem verhoogd gezondheidsrisico gerelateerd aan gewicht, volgens de indicatiecriteria uit de NHG standaard Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. De huisarts kan deze patiënten verwijzen voor een GLI. Tijdens het aanbieden van de GLI blijft de huisarts betrokken: de zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg.

De sportclub wordt niet vergoed

De GLI is gericht op het aanzetten en motiveren tot bewegen. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de persoon eigen initiatieven ontwikkelen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in zijn eigen omgeving. Fitness-abonnement, sportclub of sportkleding maakt geen deel uit van de vergoeding voor de GLI onder de Zorgverzekeringswet.

Wie is de GLI aanbieder?

De GLI wordt aangeboden door een Leefstijlcoach. Deze heeft een HBO opleiding gericht op leefstijlcoaching en staat geregistreerd in het register BLCN. Daarnaast heeft de leefstijlcoach een licentie om het programma COOL aan te bieden. Naast de opleiding tot leefstijlcoach heeft deze vaak ook een opleiding gevolgd tot fysiotherapeut of diëtiste.

Hoe verwijst u een patiënt?

Verwijzing kan via het Keten Informatie Systeem (KIS) als de patiënt in de ketenzorg is opgenomen. Anders geeft u de patiënt een verwijsbrief mee en kan deze zelf contact opnemen met een leefstijlcoach. Gegevens van een aangesloten leefstijlcoach (en ook andere zorgverleners) vindt u op de overzichtskaart met aangesloten zorgverleners.

Is de GLI alleen voor patiënten binnen de ketenzorg?

Nee, zowel ketenzorg patiënten áls patiënten buiten ketenzorg mogen deelnemen aan een GLI mits zij voldoen aan de verwijscriteria.

Meer informatie of deelnemen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via chronischezorg@hadoks.nl of bel (070) 820 08 30.