Flash Glucose Monitoring (FGM)

Sinds 2020 wordt de Flash Glucose Monitoring (FGM), die continue de glucose registreert, voor een bepaalde groep patiënten met type 2 diabetes vergoed. De sensor komt in het basispakket voor patiënten die minimaal vier keer per dag hun vinger moeten prikken vanwege hun ziekte. Dat heeft het Zorginstituut Nederland bekend gemaakt. Op dit moment is voor FGM in Nederland één systeem beschikbaar, de Freestyle Libre van Abbott.

De FMG kost 120 euro per maand en is om die reden aan strikte voorwaarden gebonden. Voor een maximale toegevoegde waarde is het belangrijk dat het gebruik van FGM op de juiste manier wordt toegepast. Bij veel onrechtmatig gebruik bestaat de kans dat de vergoeding zal worden gestopt, en dat zou erg jammer zijn omdat het voor sommige patiënten echt veel kan opleveren.

Voorwaarden voor vergoeding

  1. Patiënt met type 1 of type 2 diabetes met 4 maal daags insulinetherapie, die minimaal 4x per dag de bloedsuiker meet.
  2. De zorgverlener moet voldoende kennis hebben van het systeem in de interpretatie van de curves.
  3. De patiënt is verplicht educatie te volgen.
  4. De patiënt en zorgverlener stellen samen een behandeldoel op.
  5. Er vindt minstens 1x per jaar een evaluatie van dit behandeldoel plaats. Als het behandeldoel niet is gehaald wordt het gebruik van de FGM gestopt.

Overleg met ons diabetes expertteam

Onze verwachting is dat er slechts een klein aantal patiënten per huisartsenpraktijk in aanmerking komt voor FGM. Hierdoor is de kans dat individuele zorgverleners routine, kennis en ervaring opbouwen met FGM klein. Om die reden adviseren wij, voordat u overweegt om bij een patiënt te gaan starten met FGM, dit eerst te overleggen met het diabetes expertteam van Hadoks.

U doet dit door via het KIS een consultatie te sturen naar de kaderarts Diabetes. De diabetesverpleegkundige en kaderarts Diabetes bekijken uw vraag en nemen vervolgens contact met u op om door te spreken of er inderdaad een indicatie is om te starten, wat een reëel doel is om te stellen en wanneer dat geëvalueerd moet worden.