Voorzitter Cliëntenadviesraad Hadoks

Den Haag

4 uur per week

De Cliëntenadviesraad

De Cliëntenadviesraad (CAR) van Hadoks waarborgt dat de cliënt centraal staat in alle fasen van het zorgproces van Hadoks. De CAR adviseert Hadoks ten aanzien van optimale patiëntenzorg, behartigt het gemeenschappelijke belang van alle cliënten in de regio Haaglanden, komt op voor hun rechten en bewaakt de kwaliteit van zorg en dienstverlening die door Hadoks wordt geleverd. Ook heeft de Cliëntenadviesraad adviesrecht bij de benoeming en ontslag van leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

De Cliëntenadviesraad van Hadoks bestaat sinds maart 2020. Niet omdat het wettelijk moet, maar omdat Hadoks medezeggenschap van burgers, patiënten en cliënten een heldere plek wil geven in de organisatie.

De CAR bestaat uit vijf burgers die wonen in de regio Haaglanden (Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Wassenaar).

Wij zoeken

Per direct zijn wij opzoek naar een nieuwe voorzitter voor onze CAR. De voorzitter vormt samen met de leden van de CAR een actieve en kritische raad die meedenkt over de ontwikkelingen binnen Hadoks en die gevraagd en ongevraagd advies geeft. De voorzitter is in staat om vanuit de belangen van de patiënten/cliënten en vanuit de organisatie te denken. Als adviesorgaan van de Raad van Bestuur heeft de CAR de belangrijke functie om de strategische koers en besluiten te beoordelen vanuit het cliëntenperspectief.

Tevens heeft de voorzitter van de CAR een verbindende rol. U zorgt voor de verbinding tussen de leden van de CAR en de leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast zorgt de voorzitter voor betrokkenheid en communicatie naar patiënten/cliënten toe en staat, samen met de leden van de CAR, open voor signalen van cliënten/patiënten die aandacht behoeven van de CAR. De verwachte tijdsinvestering is een dagdeel per week.

De benoeming geschiedt door de Raad van Bestuur Hadoks op voordracht van de CAR.

Wat brengt u mee?

  • Hbo/Wo werk- en denkniveau en kennis van en affiniteit met de huisartsenzorg.
  • Motivatie om de CAR  binnen Hadoks meer vorm te geven.
  • (Politieke) Bestuurlijke ervaring, deskundigheid en ervaring in het leiden/voorzitten van vergaderingen. Bereidheid om indien nodig scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.
  • U heeft geen directe binding met Hadoks

Wie bent u?

U bent positief-kritisch, tactvol en in staat voldoende afstand te nemen van persoonlijke belangen. U kunt omgaan met vertrouwelijke informatie en bent organisatiesensitief. U kunt samenwerken en netwerken met mensen van binnen en buiten de cliëntenadviesraad. U beschikt over onderhandelingsvaardigheden en bent besluitvaardig. U hecht grote waarde aan integriteit en kenmerkt zich door verantwoordelijkheidsgevoel voor de belangen van Hadoks. U heeft een open houding en handelt zonder vooringenomenheid.

Wij bieden

Een leuke en uitdagende vrijwilligersfunctie waarin uw inzet, kennis en betrokkenheid een waardevolle bijdrage zijn voor Hadoks. U kunt uw stem en de signalen uit uw netwerk laten horen. Wij bieden de maximale vrijwilligersvergoeding van €1.800,- per jaar en een reiskostenvergoeding.

Interesse

Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw motivatiebrief te sturen naar Arno van den Berg, voorzitter CAR a.i. E-mail: avandenberg@hadoks.nl. Voor informatie kunt u hem ook bellen: 06-39215794

Hadoks, Haaglandse dokters

Hadoks is dé huisartsenorganisatie in de regio Haaglanden. De patiënt staat centraal en goede patiëntenzorg is de primaire drijfveer. Hadoks werkt op coöperatieniveau (van, voor en door huisartsen) samen met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en Gemeenten aan de beste (huisartsen)zorg in de regio Haaglanden. Ze ondersteunen huisartsen in hun dagelijks werk met praktische en praktijkgerichte ondersteuning en met bij- en nascholing zodat zij de zorg voor hun patiënten optimaal kunnen uitvoeren.

Op de drie huisartsenposten wordt de spoedeisende hulp van huisartsen in avond, nacht, weekend en op feestdagen georganiseerd, voor zorg die niet kan wachten.

Hadoks heeft als werkgebied de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg met circa 720.000 inwoners. Onder Hadoks werken circa 500 huisartsen met elkaar samen, zo’n 200 huisartsenpraktijk.

Klik voor meer informatie over de CAR hier