Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg via de huisarts 

Psychische en/of psychosociale klachten komen veel voor. Denk hierbij aan stress, problemen op uw werk, in uw relatie of bij de opvoeding. Of slecht slapen en veel piekeren. Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat u slecht functioneert en uw leven minder prettig maken. Dit hoeft niet nodig te zijn, want de meeste klachten zijn ‘met de juiste hulp op de goede plaats’ goed te behandelen.

Een deel van de huisartsenpraktijken in de regio Haaglanden biedt geestelijke gezondheidszorg (GGZ) via de praktijkondersteuner GGZ. Deze gespecialiseerde zorgverlener ondersteunt de huisarts bij de zorg aan patiënten met lichte tot matige psychische en/of psychosociale klachten.

Snel de juiste hulp verlenen

De praktijkondersteuner GGZ kan u snel de juiste hulp bieden bij geestelijke of emotionele klachten. Aan de gesprekken met de praktijkondersteuner GGZ zijn voor u geen extra kosten verbonden. Deze vallen binnen de huisartsenzorg onder de basisverzekering zonder eigen risico.

Uw behandeling

Maak een afspraak bij uw huisarts als u psychische en/of psychosociale klachten heeft. Samen met u bepaalt de huisarts welke zorg u nodig heeft. Het kan zijn dat de huisarts u zelf behandelt of in contact brengt met de praktijkondersteuner GGZ. 

De praktijkondersteuner GGZ brengt uw klachten en problemen in kaart. U en uw huisarts worden geïnformeerd over een mogelijk plan van aanpak. Dit kan zijn een vervolgtraject bij de praktijkondersteuner GGZ in de praktijk van uw eigen huisarts, maar het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen naar een andere GGZ professional (in de Generalistische basis GGZ of Specialistische GGZ). Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten. 

Of uw huisarts gebruik maakt van een praktijkondersteuner GGZ, kunt u navragen bij uw huisarts.

E-health

Een nieuwe ontwikkeling bij de behandeling van psychische klachten is de zogenaamde e-health: dit zijn zorgprogramma’s die via internet worden aangeboden en die u zelf thuis, of met hulp van de praktijkondersteuner GGZ kunt volgen. Vraag ernaar bij uw huisarts. U kunt dan thuis op een zelf gekozen moment aan de slag met uw problemen of klachten.