Myra Koomen

Voorzitter CAR

Contact: CAR@hadoks.nl / mkoomen@hadoks.nl

mobiel: +31 6 51 50 23 68

Ik ben Myra Koomen, Arabiste van origine wat betekent dat ik Arabische talen en culturen heb gestudeerd toen ik jong was. Nu met een tweede studie bezig, Rechten aan de Open Universiteit en mijn propedeuse inmiddels op zak. 

Tussen deze twee studies in heb ik een verleden opgebouwd startend als ambtelijk secretaris van een (centrale) ondernemingsraad in een ziekenhuisgroep, leidinggevende bij een Arbodienst, van manager bij de Rabobank tot lid van de Tweede Kamer, wethouder van een grote stad, directeur van een grote speler in het openbaar vervoer en 10 jaar toezichthoudende ervaring alsmede dienende werkervaring. 

In deze tweede fase van mijn arbeidzame leven ben ik momenteel werkzaam als senior adviseur public affairs op het Bureau Externe Betrekkingen van de Bahá’ì gemeenschap Nederland op de terreinen migratie, race unity (racisme en discriminatie) en interreligieuze samenwerking, alsmede internationaal hulpverlener bij Eurocross/Achmea.

Ik leer graag nieuwe dingen en om nu vanuit het perspectief van de belangen van cliënten de (acute en chronische) huisartsenzorg te beschouwen vanuit de Hadoks-organisatie vind ik betekenisvol en voegt iets toe aan mijn opgedane werk- en levenservaring. Ik hoop velen van u in de komende jaren te mogen ontmoeten om na te gaan hoe u deze aspecten van de zorg ervaart en hoe wij als Cliëntenadviesraad daar een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren in het behartigen van uw belangen. 

Maar aarzel vooral niet om contact met ons te zoeken via mail of telefoon om uw ervaringen met ons te delen.