Arno van den Berg

Secretatis CAR

Contact: CAR@hadoks.nl / avandenberg@hadoks.nl

Ik ben een kleine 30 jaar in het HagaZiekenhuis werkzaam geweest als verpleegkundige, afdelingshoofd en manager van de dienst poliklinieken, manager afdeling Informatisering en Automatisering (ICT) en manager afdeling Veiligheid. Ook was ik hoofd BHV en voorzitter van het Arbo & Milieuteam. 

Daarnaast ben ik één van de oprichters van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag. We hebben deze stichting opgericht om in het belang van de patiënten/cliëntenzorg de samenwerking tussen de verschillende instellingen en organisaties te verbeteren.

Hierna heb ik een aantal jaar bij de Haagse Hogeschool gewerkt als hoofd academiebureau waarna ik weer ben teruggekeerd naar de zorg. Ditmaal in het LangeLandZiekenhuis als manager poliklinieken snijdend. 

Ik ben lid geweest van verschillende ondernemingsraden en sinds januari 2019 ben ik met vervroegd pensioen. 

Gezien mijn achtergrond ben ik nu als vrijwilliger secretaris van de Cliëntenadviesraad van Hadoks, omdat ik van mening ben dat als je zaken wilt verbeteren je je daar ook actief voor moet inzetten. Met als doel de zorg voor alle cliënten van Hadoks te verbeteren.