Na overleg met de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD, hebben we besloten de themabijeenkomst van 16 maart 2020, door het toenemende aantal patiënten met het coronavirus in Nederland niet door te laten gaan. We vinden het niet verstandig een bijeenkomst die niet direct voor de patiëntenzorg noodzakelijk is en waar ruim 100 huisartsen en 50 andere eerstelijns zorgverleners aan deelnemen, door te laten gaan. Uw patiënten zijn immers vaak kwetsbaar en huisartsen zijn onmisbaar om de continuïteit van de zorg te waarborgen. 

Ondertussen gaan we wel verder met de strategiewerkgroep Acute zorg en delen wij volgende week de resultaten uit de enquête per e-mail met u.
 
Zodra we een nieuwe datum hebben gepland voor de themabijeenkomst ontvangt u van ons een nieuwe uitnodiging voor onderstaand programma.
 
Wij hopen op uw begrip.

Het programma

Wij nodigen huisartsen, praktijk verbonden verpleegkundig specialisten, leidinggevenden in de acute zorg uit de regio Haaglanden van harte uit om mee te denken en ideeën te geven over het verbeteren van de acute zorg.

Om ons hierbij op weg te helpen, belichten drie sprekers o.a. de volgende onderwerpen:

  • Hoe houden we de werkdruk beHAPbaar?
  • Hoe krijgt de patiënt de juiste zorg op de juiste plek?
  • Is brede samenwerking de oplossing? En zo ja, met welke partijen?

Wanneer:  nieuwe datum volgt
Tijd:  18.00 – 22.00 uur met buffet
Locatie: LUMC campus locatie Wijnhaven, Turfmarkt 55 in Den Haag
Voor wie:   huisartsen, praktijk verbonden verpleegkundig specialisten, leidinggevenden in de acute zorg uit de regio Haaglanden

Deze bijeenkomst is voor huisartsen geaccrediteerd voor 3 punten.
Voor verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen is accreditatie aangevraagd voor 3 punten.

Buffet: 18.00 uur
Start programma: 19.00 uur
Dagvoorzitter is Tom van ’t Hek, huisarts, voormalig topsporter, sportcoach en radiopresentator.

Sprekers zijn:
Louise van Kranendonk, adviseur ministerie VWS over de houtskoolschets voor de acute zorg, met als centrale vraag hoe te komen tot een ‘duurzaam landelijk dekkend spoedzorgnetwerk’.
Martin van Rijn, voorzitter Stichting Transmurale Zorg, voorzitter van de Reinier Haga Groep, voormalig staatssecretaris van VWS over regionale samenwerking in de acute zorg.
Guus Schrijvers, Gezondheidseconoom en oud-hoogleraar Public Health van het Universitair Medisch Centrum Utrecht over innovaties in de acute zorg

Daarna groepsdiscussies aan de hand van onderstaande thema’s.
Afsluitende borrel.