Tijdige en juiste triage van onze patiënten is een kernonderdeel van Hadoks Acute zorg. Onze telefonische bereikbaarheid wordt dan ook nauwlettend in de gaten gehouden. Achteraf in rapportages aan de zorgverzekeraar en de IGJ maar ook tijdens de avond, nacht en weekend dienst.

In de afgelopen twee jaar is onze telefonische bereikbaarheid verbeterd, iets waar wij heel trots op zijn. De grootste verbetering hebben wij op de spoedlijn bereikt. Wij zijn zeer goed bereikbaar voor de patiënten die onze spoedzorg écht nodig hebben. 

De betere bereikbaarheid is het gevolg van structurele verbeteringen in de aansturing van het team triagisten, de aanscherping van werkafspraken en in de techniek van onze telefooncentrale. Het Triagecentrum is hiermee steeds professioneler geworden en is er sprake van een goed samenwerkend team van triagisten en telefoonartsen.