Om de toenemende druk tijdens de Corona-crisis op de huisartsenposten en op de spoedeisende hulp (SEH) te verlichten, wordt het tijdelijk mogelijk om huisartsgegevens van patiënten te raadplegen. Deze tijdelijke maatregel is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 8 april 2020 genomen.

Door deze maatregel kunnen dokters sneller werken, krijgen patiënten de juiste zorg en blijven de wachttijden beperkt. Ook als mensen vanwege de drukte door een huisartsenpost, Coronapost of ziekenhuis buiten hun eigen regio worden behandeld, is het belangrijk dat dokters deze gegevens van de huisarts kunnen raadplegen.

Toestemming

In de normale situatie kan de huisartsenpost alleen een samenvatting van uw medische gegevens van de huisarts raadplegen en alleen als u hiervoor toestemming (‘opt-in’) heeft gegeven bij de huisarts of via volgjezorg.nl. Uitsluitend tijdens de Corona-crisis kunnen de huisartsenpost en de SEH ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als u geen keuze hebt gemaakt.

U houdt de regie

Heeft u contact met de huisartsenpost of de SEH, dan wordt u gevraagd of u het goed vindt dat de gegevens van de huisarts worden geraadpleegd. Zo houdt u zelf de regie. Alleen als u niet aanspreekbaar bent, kunnen de huisartsenpost of de SEH de gegevens zonder die mondelinge toestemming raadplegen. U kunt ook altijd precies zien wat er met uw gegevens gebeurt. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het delen van gegevens of vastleggen dat uw gegevens wel/niet gedeeld mogen worden? Ga dan naar volgjezorg.nl of vraag ernaar bij uw eigen huisarts.