Gezond en Gelukkig Den Haag is een netwerkorganisatie die gezondheidsverschillen tussen de Haagse wijken wil verkleinen. Het is een initiatief van de gemeente Den Haag, zorg- en welzijnspartners, Healthcampus Den Haag, burgerinitiatieven, kennisinstituten en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Ook Hadoks is deelnemer van deze organisatie.

Onze voorzitter van de Raad van Bestuur Rob Jansen werd door GGDH geïnterviewd over wat volgens hem nodig is voor een gezond en gelukkige Haagse regio