In hoeverre draagt zorggroepdeelname bij aan verbetering van de diabeteszorg? Deze vraag wordt al sinds het ontstaan van zorggroepen en de ketenzorgsystematiek regelmatig gesteld. Ook binnen Hadoks Chronische Zorg is dit een relevant vraagstuk. Inmiddels is er een antwoord gevonden: met de zorggroepaanpak worden positieve resultaten geboekt!

Collega en onderzoeker Sytske van Bruggen licht het onderzoek toe. “Ik vervul een brugfunctie in de samenwerking tussen Hadoks en de LUMC-Campus Den Haag. Daarbij doe ik onderzoek naar het ketenzorgprogramma voor diabetes dat door Hadoks wordt aangeboden.” Dit doet ze samen met een onderzoeksteam van de afdeling  Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde. Onder andere Mattijs Numans en Niels Chavannes – allebei hoogleraar én huisarts – zijn hierbij betrokken.

Verbetert de diabetesmonitoring van patiënten wanneer huisartsen zich aansluiten bij de zorggroep?

“Ik heb de volgende vraag onderzocht:  verbetert de diabetesmonitoring van patiënten wanneer huisartsen zich aansluiten bij de zorggroep?” De analyse bestond uit twee stappen. In 2014 sloten zes praktijken zich aan bij het toenmalige Elzha. Bij deze nieuwe praktijken is bekeken hoe de monitoring van patiënten zich in het eerste jaar ontwikkelde. Waren er aan het eind van het jaar verschillen te zien met het ‘nulniveau’?

Voor de tweede stap werden de nieuwe praktijken, na hun eerste jaar, vergeleken met ervaren praktijken. Van Bruggen: “We vonden een fikse verbetering in dat eerste jaar. De groep patiënten die goed gemonitord werd, verdubbelde zich. Na een jaar zorggroepdeelname bleken de nieuwe praktijken niet meer onder te doen voor de ervaren praktijken.”

Wat betekenen deze uitkomsten voor Hadoks? Van Bruggen: “De Hadoks-aanpak werpt duidelijk z’n vruchten af. Uit een eerder artikel weten we immers dat goede monitoring samengaat met een betere HbA1c-uitkomst. Ik zie dit als een groot compliment voor de praktijkondersteuners en huisartsen die het ketenzorgprogramma in hun praktijk gebruiken. Hun enorme inzet is te zien in de uitkomsten. Ook onze stafverpleegkundigen delen in de eer. Zij zijn immers degenen die huisartsenpraktijken ondersteuning bieden bij de uitvoering van de ketenzorgprogramma’s. En, niet te vergeten: ze maken praktijken wegwijs in het KIS en verzorgen relevante nascholingen.”  

Dite Husselman, manager zorg Hadoks: “We zijn trots dat Sytske zo’n praktisch onderzoek heeft kunnen uitvoeren. De uitkomsten van haar onderzoek zijn een geweldige erkenning voor ons beleid die we vol enthousiasme verder uitbouwen. Er lopen nog een aantal mooie onderzoeken samen met het LUMC campus Den Haag. Hierin is de situatie van Hadoks echt uniek. Een bijzondere samenwerking met een de academische afdeling huisartsgeneeskunde en zoveel wisselwerking tussen de wetenschap en de praktijk.”